תעלת מחירים לשבוע הראשון של ינואר.

התחתית השבועית של שבוע המסחר האחרון היתה על זווית אחד על שתיים של ריבוע 1242-1048. ההתנגדות השבועית היתה על אותה זווית אולם משיא אפריל 2010 כעת נוצרת תעלת מחירים שפריצתה לאחד הצדדים תתן מהלך מיידי יפה עם כיון הפריצה.

 

ריבוע 1242-1048