שוב ריבוע 144 שעות על 144 נקודות.

חשיבותו של כלי זה היא בראש ובראשונה ביכולת לזהות בעזרתו את המגמה , את עוצמתה וכן את נקודות המחיר והזמן שיהוה התנגדות לתנועת המחירים.

image

המפתח להבנת הגרף היא מיקום המחיר ביחס לרמות החצי . רמת החצי במחיר של ה144 כשלוקחים את 1225 בתחתית היא 1297. הריבוע נחצה לשניים גם על ידי הזווית האדומה העולה מן התחתית וכן על ידי הזווית האדומה היורדת מסוף הריבוע במחיר ותחילתו מבחינת זמן. בנקודת זמן זאת אפשר היה לצפות להתנגדות בתנועת המחיר מעלה משום הגעה לאזור אמצע זמן הריבוע (נקודת המפגש של הזוויות האדומות.) יחד עם זאת, כל עוד יישמר המחיר מעל הזווית האדומה העולה (זווית 45 מעלות) יישאר הכיוון לונג , כאשר רמות ההתנגדות המשמעותיות מצויות ב1315 היא רמת ה-5/8 של טווח הריבוע המחיר.

ריבוע 144 שעות על 144 נקודות.

בגרף המצורף אשר לראות כיצד מציית השוק לחוקיות של המספר 144 . הקווים האנכיים במסומנם הם נקודות זמן צפויות לשינוי מגמה ואילו הקווים האופקיים הם רמות המחיר היחסיות של הטווח של 144 נקודות.

התחתית של שבוע שעבר ב-1267 לא היתה מקרית אפשר לשים לב שם להצטלבות הזמן והמחיר – אינדיקציה לשינוי מגמה צפוי. בשלב זה אפשר לצפות פעם נוספת לירידה לאזור זה עד ה-16 לחודש.

image

כפי שאפשר לראות בגרף המצורף קיבלנו תחתית , בתאריך המשוער , יום לפני הזמן המשוער.