אזור מחיר וזמן לקניה של מדד ת"א 25

אזור הקניה הוא 1218 כאשר הסטופ לוס 3 נקודות מלמטה.

הסיבה פשוטה. זווית 45 מעלות היוצאת משפל 2008 נמצאת הבוקר במחיר 1218. הזמן מצוי 49 שבועות משפל יולי 2010 וכן 49 יום משיא אפריל השנה.

image

יחד עם הדברים הנאמרים כאן אין בזאת כדי לשנות את ההערכה בפוסט הקודם. המגמה כעת היא מגמה יורדת. צפוי כעת מהלך עליות שיכול להראות כחזרה למתווה עליות אולם לבסוף יראה הדבר כמקסם שווא.

אזורי המפתח לחזרה לירידות יהיו 1282 או 1262.