חשיבות 1253

חשיבות רמה זאת באה לה מכמה מקומות. הראשון הוא חלוקת החלקים היחסיים של טווח בשמיניות. והשני כמובן ריבוע 144 נקודות על 144 שעות מסחר.

חלוקות טווח שונות.

SNAGHTML1baf4a3

מבט פשוט מראה שמכל חישובי הטווחים השונים עולה המספר 1252 בחלק יחסי של טווח כלשהו. הביטוי המעשי של עובדה זאת בא לידי ביטוי בגרף.

ריבוע 144

image

כפי שאפשר לראות אמצע הטווח של הריבוע או מרכז הכובד שלו נמצא בדיוק על 1253. עוד אפשר לראות שנקודת הזמן של המפגש עם רמה זאת היא גם חצי טווח הזמן. זהו אזור התנגדות חשוב שכשיחצה על בסיס סגירה כלפי מעלה ינתן אות להמשך עליות.

תגים של Technorati:‏ ,,

גרף זוויות יומי

גרף הזוויות מאפשר בעקרו מעקב אחרי מגמה וכן איתור אינדיקציות לשינוי מגמה. מבט על הגרף המצורף ילמד כיצד מתנהגת המגמה והיכן היא מתחילה להתמתן.

image

המשמעות של הגרף המובא כאן היא מגמת עליה חזקה בטווח הקצר (bear market rallY). הסימנים להיפוך מגמה יראו על הגרף .