אין שום מקרה בטבע ויחסים מתמטיים מן המעלה הראשונה ופרופורציות מושלמות עומדים ביסוד כל הדברים (גאן)

מחזור השנה מורכב מ365 ימים הניתנים לתיאור בעזרת מעגל בן 360 מעלות. חצי מחזור השנה, רבע השנה הוא 91 יום או 90 מעלות. וכך הלאה. מעבר לכך חשוב לחלק את ההמעגל בשלוש מה שנותן את הערך של 120 מעלות או 121 ימים.

מבחינה זאת יש תמיד לשים לב לגודלי זמן או מחיר שהם בתחום החלוקות החשובות של המעגל ב-8, או 3. ביטוי מעשי לחשיבות מימדי המחיר והזמן האלה ניכרים בתנועות מדד ת"א 25 .

image