מבט על ה-S&P 500 דרך שני גרפים

ריבוע טווח שיא 2007 ושפל 2009 – ריבוע יומי

SNAGHTML6697159

אפשר להבחין בגרף ברמות המחיר החשובות לטווח הזמן הקרוב וכן לנקודות זמן משמעותיות בו. נקודת הזמן הקרובה היא ה-4/11/2011 היא חלק ה6/8 של הריבוע. רמת 1235 היא התנגדות 5/8 של הריבוע המקבלת חיזוק מן הזווית אחד על שתיים היורדת (זווית ירוקה יורדת).

SNAGHTML67c5e95

המוקדך בגרף זה הוא על תפקודן של זוויות שבועיות ארוכות טווח . כאן ניתן להבחין בתמיכה שמספקת זווית ה45 מעלות השבועית העולה משפל 1987 לכל מהלך הירידות של ראשית העשור הקודם. גם במהלך העליות שהחל משפל 2009 שמשה זווית זאת התנגדות ולאחר שנשברה מטה בחודשים האחרונים הוא חוזרת ומשמשת התנגדות בפעם במחיר 1252. עוד יש לציין את הזווית הירוקה היורדת בשפוע של אחד על שתיים המצויה בשבוע הבא במחיר 1250. ההתנגדות שהוצגה בגרף הראשון יחדם אלו הנגזרות מן הגרף הנוכחי מראות שאזור המחיר הנוכחי הוא אזור התנגדות משמעותי שעשוי להחזיר את מהלך המחירים כלפי מטה. לעומת זאת במקרה של פריצת אזור זה ילמד הדבר על עליה מחודשת חזרה לאזור השיא.