1084 היא רמת המפתח לשבוע הנוכחי.

פריצה מעל רמה זאת תביא את המדד להתמודדות עם חצי טווח המסחר שבין 1175 לבין 1036 המצויה ב-1106

image