רמות מחיר חשובות לשבוע הנוכחי

אמצע טווח המסחר של החודש המסתיים לו עומד על 1215 נקודות. מבחינה זאת , ירידה מתחתיו תסמן כניסה לאזור חולשה, במיוחד לאור העובדה שאמצע טווח השבוע שעבר עומד על 1228. המצאות מתחת שתי רמות אלו תאשר נטיה לירידות מחיר בתוך טווח הדשדוש הגדול שבין 1248 לבין 1165.

image

גרף השעה שלעיל מראה את חשיבות רמת 1215. התחתית העולה האחרונה מאז היה מדד במחיר1172 מצויה ב1215 ; ירידה מתחת רמה זאת יוצרת מבנה של שיאים יורדים לראשונה מאז תחתית 1172

ניתוח הטווח שבין 1241.9 לבין התחתית של שבוע שעבר ב1214 מראה כי יעד התנועה הראשון הוא 1203. במידה ותשבר רמה זאת עוד צפויים מחירים נמוכים יותר באזור 1189. בהקשר זה יש להזכיר נשכחות את זווית ה-45 מעלות השבועית היוצאת משפל 2010 ומצויה השבוע במחיר 1186 ומהווה את הגדה התחתונה של תעלת המחירים העולה בין זוויות ה-45 מעלות השבועיות העולות משיא 2000 (גדה עליונה- 1231) לבין הזווית העולה משפל 2010 המצויה ב1186.

image

פרט שניראה שולי בגרף אולם מרכז חשיבות טכנית גדולה הוא הקו האופקי על רמת 1164 עליה נתמכות שלושה תחתיות שם מאז נובמבר 2012. כוחה של רמה זאת מקורו בכך שהיא אמצע טווח המסחר של כל מהלך הירידות של שנת 2011. כאשר תשבר רמה זאת במהלך השנה הנוכחית יינתן בכך האותי לירדה חוזרת אל אזור הזווית העולה משפל 2006 ומצויה כעת ב1063.

חשיבות מיוחדת יש גם לרמת 1208 שהיא אמצע הטווח שבין 1248 לבין 1165.

אז מה היה לנו.

מצד אחד קשה שלא לחשוב שיש בעל בית לשוק האופציות בארץ העושה בשוק כרצונו. מצד שני יש דיוק מתמטי מפליא המפריך לגמרי את החשדות הקונספירטיביות באשר ל"שחקני המעו"ף"

עיקרו של דבר: כיצד ניראה השבוע שחלף?

image

למרות חציה מינורית של הזווית המסומנת (חציה ב3.5 נקודות.) חוזר המדד לרדת לאחר הגעתו אל הגדה העליונה של רצועות התנועה שלו והיעד כעת הוא הרצועה התחתונה המצויה ב1182. המצויים בקריאת נרות יפניים ישימו לב לתבנית הנר המתקבלת בסוף שבוע זה – היא אותה תבנית בשיא 2011 וכן בשיא דצמבר השנה. ודי לחכימא ברמיזה..

מה עושים עם זה? שבירה של 1215 איתות כניסה לשורט (1215 לאחר מקדם ביטחון).

 

יגאל סקולניק.

קווים מנחים לשבוע הקרוב–17/2/13 מדד ת"א 25

אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 122.61. אמצע טווח המסחר של החודש הקודם (ינואר) עומד על 1200. מבחינה זאת המצאות המחיר בין המחירים האלה לטווח השבוע הקרוב תלמד על חוסר כיוון . שבירה מטה של 1200 תאשר מהלך יורד ואילו פריצה וסגירה מעל 1222.6 תאשר תנועה כלשהי מעלה. יש לשים לב לרמת 1208 היא אמצע הטווח שבין ש1248.8 לבין 1165 המצאות מעליה כשלעצמה מלמדת על עמדת חוזקה כללית אולם לצורך המשך מהלך העליות על המדד לעלות מעל רמת האמצע של השבוע החולף.

מה קרה השבוע.

image

זווית ה45 מעלות השבועית העולה משיא 2000 נמצאת ברמת 1230 נקודות וכשלעצמה מהווה התנגדות. יתרה על כך. באותו הקשר יש לציין מעליה את הזווית היורדת משיא 2011 ומצויה השבוע ב1237.4. עליה מעליה תאשר מהלך עליות משמעותי נוסף מעלה.

הגרף הבא הוא גרף שבועי של הגבוה של שנת 2000 שבהקשרו הזכרנו את הזווית העולה ממנו ב45 מעלות ומצויה ב1230 השבוע. בנוסף יש לציין את רמת 1232 (הגבוה של השבוע החולף) שהיא 580 נקודות מעל שיא 2000 ועוד שמינית אחת. שמינית הזמן של הריבוע השני מצויה בתאריך ה6/3/13 ויש לשם לב להתנהגות המחירים סביב תאריך זה שכן הוא עשוי לציין נקודת היפוך מזו'רית של כיוון תנועת המחירים.

נקודה אחרונה : כיוון התנועה של המדד בטווח הבינוני מאז אוקטובר בשנה שעברה הוא תנועה צידית עם תמיכה ב1165 והתנגדות ב1248. מבחינה זאת אין שום שינוי בהתנהגות המחירים כפי שאפשר לראות בגרף המצורף כאן:

 

image

 

המסקנה היוצאת מן הגרפים היא שעדיין אין שינוי ויתרה על כך יש סיכוי סביר שאנו באזור שיא מקומי לאור ההכרות עם גבולות הגזרה של תנועת המחירים בחודשים האחרונים. סך הכל יש לשים לב לרמת הבאות שישמשו התנגדויות השבוע 1222, 1232, 1237

תמיכות אפשר למצוא ב1216, 1208

סך הכל – סימנים להמשך דשדוש.

יגאל סקולניק

הטווח העליון של רצועת הדשדוש לפנינו.

image

כוונת הגרף השבועי המוצג לעיל היא להראות את חשיבות אזור ההתנגדות אליו הגיע המדד. הזווית הראשונה המסומנת בחץ אדום (באמצע התמונה) היא זאת העולה משיא שנת 2000 והיא מצויה היום ב-1229. הזוווית השניה המסומנת בחץ (בחלק העליון של התמונה.) היא זאת היורדת משיא שנת 2011 ומצויה היום במחיר 1238. רק בחציה מעלה של הזווית היורדת משיא 2011 יתקבל איתות למהלך עליות נוסף. כל עוד לא תפרץ התנגדות זאת מצוי המדד עדיין בתוך טווח הדשדוש שלו התוחם אותו בין 1240 לבין 1165 מאז אוקטובר 2012.

יגאל סקולניק

ניתוח שבועי–10/2/2013

אמצע טווח המסחר של חודש ינואר וכן אמצע טווח השבוע שעבר עומדים על 1200 נקודות. חצי הטווח החשוב יותר, של אמצע טווח חודש דצמבר מצוי ב1208 ומבחינה זאת עליה מעל שלושת פרמטרים אלו מלמדת על נטיה לעליות בטווח הזמן של הימים הקרובים.

תמונה דומה מתקבלת מגרף הזוויות היומיות המראה כי הסגירה של יום חמישי שברה את זווית 45 המעלות היורדת משיא דצמבר ב1248.8 וכמו כן הצליחה להתרומם מחדש מעל הזווית העולה משפל יוני שנה שעברה.

image

מן האמור לעיל ומן הנראה בגרף סביר שהמעוף לפחות בטווח הקצר עובר לפזה של עליות כעת. אזורי ההתנגדות שלו מצויים ב1216, ולאחר מכן 1226 והתנגדות אחרונה חביבה ב1238 שם מצויה הזווית השבועית היורדת משיא 2011 שבלמה את המדד כשהיה בשיאו בדצמבר האחרון.

מבחינת זמן יש לשים לב לתאריך 11/2/13 העשוי להיות יום היפוך למהלך העולה לפחות בטווח המיידי. יחד עם זאת כל עוד ישאר המחיר מעל 1208 הכיון הוא מעלה לאזור 1238, שם מצויה התנגדות מז'ורית למדד.

יחד עם כל האמור לעיל העליה זמנית וזמנו של המעוף בטרם יחלו ירידות משמעותיות הולך ומתקצר. תחזית ארוכת טווח על פי שיטת גאן תופיע כאן בשבועות הבאים .

ומעל הכל יש לזכור את התמונה הכללית של דשדוש בתוך הגבולות של 1164 לבין 1248.8. כל עוד לא יפרצו גבולות אלו לא יחול שינוי מהותי בהתנהגות המדד. ההערכה הכללית שלי היא שלמרות החציה של 1174 כלפי מעלה והתמיכה החזקה שהופיע שם לא יגיע המדד לשיא 2011 ובשנת 2014-2013 תופיע ירידה מלווה בפניקה רבתית שאליה יסחף גם השוק המקומי כמו רוב בשווקים בעולם.