מדד המעוף מסיים עד יום שני את תקופת הדשדוש שהחלה באוקטובר 2012

אמצע טווח המסחר של השבוע החולף מצוי ב1205. אמצע המהלך היורד מן השיא ב-1254 עד 1191 מצוי 1223. המצאות מתחת לאמצע הטווח השבועי האמור וכן מתחת לאמצע הטווח מן השיא מלמדת על כיוון המחירים המיידי.

מחר מצוי המדד 120 מעלות מחזור השנה משיא ה-27/12/12, וכן 135 מעלות מחזור השנה משיא ה-12/12/12. כמו כן ביום שני תפוג שנה שלמה משיא אפריל 2012. עוד יש לציין שביום שישי האחרון פגו 18 חודשים משיא אוקטובר 2011. כל אלה הופכים את היומיים הראשונים של השבוע הקרוב לנקודות מועדות לשינוי מגמה במדד ת"א 25. משמעות הדברים בצירוף האמור בכותרת, שמהלך משמעותי מאד מבחינת תנועת המחירים צפוי להתחיל השבוע כאשר אפשר להתייחס אל הגבולות הבאים כאינדיקציה חד משמעית לתחילת מהלך: מלמעלה מצויה רמת 1223 פריצה  של רמה זאת תכניס לסבירות גבוהה מאד פריצה של גבולות הדשדוש מעלה מאידך , מה שסביר יותר שיתרחש , שבירה מטה של רמת 1191 תאשר מהלך ירידות משמעותי שיפרוץ את גבולות הדשדוש מטה. יעד התנועה הראשון במקרה זה יהיה רמת 1118 היא אמצע הטווח שבין שפל 2011 לבין השיא ב1254.

לסיום אוסיף כאן את הגרף המשמעותי שימחיש את חשיבות רמת 1191 ואת הצפוי במידה ותשבר מטה. חשיבות רמה זאת מקורה בעובדה שהזווית הקרובה ביותר שיכולה לתמוך את המדד היא זאת היוצאת משפל 2006 (הזווית האדומה העולה הבאה בתור) , היא שתמכה את הירידות של שנת 2011 ברמת 982וזאת מצויה השבוע ברמת 1072 (ועולה נקודה בשבוע).

image

גרף שבועי מדד ת"א 25

 

יגאל סקולניק

למרות הפריצה של 1208

אמצע הטווח של השבוע שעבר עומד על 1218 ואמצע הטווח של כל מהלך הירידות מ1254 עד 1191 עומד על 1222. כל עוד לא חוצה המדד את שתי הרמות האלה הכיוון נשאר כשהיה. מן הדברים שאמרתי בניתוח הקודם אפשר היה ללמוד על חשיבות הרמה של 1193. להלן גרף מעודכן.

image

אבן הבוחן הבאה – 1209

רמת 1209 היא אמצע טווח הדשדוש של 2012. זהו אזור התמיכה המז'ורי של המדד אל רמה זאת וחשיבותה התייחסתי כבר מספר בפעמים בעבר. כאשר תשבר מטה רמה זאת ינתן האות למהלך יורד שיעדיו הם 1193 שם מצויה הזווית העולה משפל 2010 שתמכה את תחתית אזור הדשדוש של שנת 2012.image

מתחתיה מחכה רמת 1164 הלא היא אמצע טווח התנועה של שנת 2011. על כל פנים בנקל אפשר לראות את חשיבותה של הזווית האמורה – במידה וזאת תשבר גם כוחה של התמיכה ב1164 לא יעמוד לה עוד והמדד יחל את דרכו הארוכה אל אזורי התחתית של שנת 2008 אותם יפגוש באמצע 2015.

מבחינת המצב הנוכחי אפשר לראות בגרף הבא המצורף כי התחתיות העולות מאז תחתית ינואר נסתיימו ומהיום יש לנו שיא יורד ראשון ברמת 1238 ותחתית נמוכה חדשה מה שמצביע על כך שהמגמה הקצרה התהפכה לירידות.

image

נקודה אחרונה לעניין רשומה זאת זווית ה45 מעלות היומית היוצאת משפל יולי 2012 נמצאת היום ב1222.5 שבירתה תעיד על סיום סופי של מהלך העליות ולמעשה נותנת את האות הרשמי לירידות נוספות.

image

יגאל סקולניק.

השבוע אמצע טווח המסחר של החודש שעבר וכן אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומדים על 1231

יש בעובדה זאת כדי להפוך את הרמה של 1231 לרמה חזקה יותר ויש להתייחס לירידה מתחת רמה זאת כסימן משמעותי למהלך יורד לפחות בשבוע הקרוב.
בעניין מדדי וול סטריט – למרות ששיא 2007 נפרץ מעלה עדיין האינדיקציות שבידי מלמדות על כך שהשיא כניראה הושג וגם אם לא הושג הוא יושג בימים הקרובים. יש לציין בעניין זה שגם שיא 2007 פרץ במעט את שיא 2000 במדד הs&p 500 אז הוא נפרץ ב24 נקודות וכעת נפרץ שיא 2007 ב21 נקודות עד כה. ההערכה הכללית היא שהגיע הזמן לחפש הזדמנויות למסחר בשוק יורד.
יגאל סקולניק.

אישור אחרון – שבירת 1230

בשבירת 1230 יעד התנועה הבא 1209. כעת 1238 הפכה לאזור התנגדות. בשוק הישראלי תמו העליות בגבוה של 19.3.13  ובשוק האמריקאי – שלשום..

אמצע טווח השבוע שעבר עומד על 1236 ואמצע הטווח שבין הגבוה של 1254 לבין הנמוך האחרון ב1223 עומד על 1238. טווח זה הוא אזור ההתנגדות לשבוע הקרוב. התמיכה  הקרובה היא אמצע טווח החודש שעבר העומדת על 1231.  המצאות מתחת תמיכה זאת ובמיוחד סגירה מתחת רמה זאת תלמד על חולשה ונטייה לירידות. בכל אופן אפשר לעקוב אחרי רמות התמיכה וההתנגדות שפורסמו לפני שבועיים הן עדיין רלוונטיות.
סיכומו של דבר להערכתי שוק יורד לפנינו ועד אמצע מאי ימצא המדד מתחת ל-1200 נקודות בדרכו מטה. דרך שתמשך עד אמצע 2015 בערך.
שוק דובי לפנינו.