ניראה כי הכיוון הוכרע

image

כפי שאפשר לראות זווית ה45 מעלות היוצאת משפל 2010 תומכת את המדד ב8 החודשים האחרונים. משמעות הדבר כי התמיכה הבאה בדרך היא 1165 וכן כי המדד נכנס לתוך טווח המחירים שבין הזווית התחתונה היוצאת משפל 2006 ומצויה כעת במחיר 1080. ההתנגדות כעת היא הזווית היוצא משפל 2010 והיא מצויה השבוע ב1205 מעט מתחת אמצע הטווח  שבין 1165 לבין 1254 המצוי ב1208. מבחינה זאת כל עוד יימצא המדד מתחת רמות אלו מאותת הוא בכך על חולשה ועל התפתחות מהלך ירידות שתמיכתו הקרובה מצויה באזור 1165. נקודה נוספת שיש לציין כאן היא שתחתית מאי – 1191 נפרצה מטה ומבחינה זאת נותנת אינדיקציה לגבי הכיוון המתפתח כעת. השבוע יש לשים לב לרמת 1199 היא אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף – רמה זאת היא תחילתו של אזור התנגדות רחב המתחיל ב1199 ומסתיים ב1212 היא אמצע טווח הרבעון האחרון וכן אמצע טווח המסחר של החודש החולף.

 

יגאל סקולניק

זמן…

ביום שלישי 90 יום קלנדרי משיא מרץ השנה. כמו כן 29 חודש משיא ינואר 2011.

על חשיבותו של מחזור זמן זה אפשר ללמוד ממדידת מהלכי הירידות והעליות הגדולים משיא 2000 במעו"ף.

image

אזורי התנגדות ותמיכה לשבוע הקרוב.

אמצע הטווח בין שיא מרץ לבין שפל אפריל עומד על 1223 אמצע הטווח של השבוע החולף עומד על 1225.8 ואמצע החודש שחלף עומד על 1230. עלייה מעל רמות אלו תפגיש את המדד עם אזור ההתנגדות שבין 1238 לבין 1242. במקרה של חציית רמת 1242 אזור ההתנגדות הבא מצוי ב1255. הרמות האמורות נראות בבירור על הגרף הבא.

image

מעבר לרמות המחיר המצויינות יותר מן הכל ניכרת העובדה שהמדד עדיין באזור דשדוש. סימנים לכוונה לפרוץ את אזור הדשדוש יהיו פריצה של רמת 1243 ולאחריה 1254 . מלמטה עוד חזון למועד.

שבוע מוצלח

יגאל סקולניק

רמות מחיר חשובות בתוך סבך הדשדוש של חצי השנה האחרונה.

ביום רביעי יפוגו 243 ימים משיא אוקטובר שנה שעברה – השיא ממנו החל הדשדוש של 8 החודשים החולפים – אולי משם תגיע הישועה מן הדשדוש המתיש.

אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1230 נקודות . לעומת זאת אמצע טווח המסחר של החודש החולף עומד על 1217. עוד אפשר להוסיף שאמצע טווח הירידות משיא מרץ עד שפל מאי עומד באמצע בין השניים ב-1223. מבחינה זאת ירידה מתחת 1230 ואף מתחת ל1223 לא תעיד על מהלך משמעותי אלא אם כן תשבר גם רמת 1217. סך הכל הדשדוש נמשך אולם התמיכה שלו הולכת ועולה .

התמיכה של אזור הדשדוש של החודשים האחרונים  היא למעשה זווית ה45 מעלות השבועית העולה משפל 2010 וזאת מצויה השבוע ב1200 נקודות. ירידה מתחת רמה זאת תעיד על מהלך ירידות ועל סיום מתקרב של הדשדוש בין 1254 לבין 1165.

image

שבוע טוב

יגאל סקולניק