מבט על גרף נשכח–ריבוע 144 חודשים.

image

לאורך הסקירות הרבות שהובאו כאן רבות דובר כאן על רמת 1164 היא אמצע הטווח של 2011 וממילא גם אמצע הטווח של כל השנתיים וחצי האחרונות כאן. בהיותה אמצע הטווח מן הסתם היא תמיכה חשובה מאין כמוה ולא רק זאת אלא שהזמן שעבר מאז תחתית 2008 מביא את זווית ה45 מעלות החודשים בדיוק אל רמת 1163 בה נגע המדד היום. מבחינה זאת אמורה רמה זאת להוות תמיכה חשובה גם מהיבט זה. למותר לצין גם את רמת 1170 המופיעה על הגרף היא 6/8 טווח המחיר של הגרף. משמעות הדבר היא שבמידה ולא תחזיק רמה זאת מעמד פני המדד אל הזווית הירוקה המסומנת כזוית אחד על שתיים. יש לשים לב כיצד היוותה זווית זאת (האדומה המקווקוות ) את התמיכה של אזורי התחתית של שנת 2011 וכן של 2012 מבחינה זאת ירידה מתחתיה תוריד את המסך מעל כל המהלך שהחל בתחתית 2008 וכי דרך ארוכה מטה מחכה למדד ת"א 25.

מצד שני במידה ותחזיק רמה זאת כתמיכה אפשר בהחלט לצפות לעליות משמעותיות או לפחות לתיקון מרשים.