ניתוח שבועי וגבולות גזרה משוערים לשבוע הקרוב.

אמצע טווח התנועה של המחיר בחודש המסתיים לו עומד על 1221. אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1258, אם כי מדובר היה בשבוע קצר ומשום כך חשיבותו נמוכה יותר. כהמשך לדברים מן הסקירה הקודמת מובן כי רמת התמיכה הראשונה היא ב1254. כל עוד ישמור המדד מעל רמה זאת יעיד הדבר על מחירים גבוהים יותר בהמשך. מתחת רמה זאת 1246-8 היא התמיכה הבאה. המצאות מתחת רמות אלו תעיד על חולשה וחזרה לבדיקת רמות נמוכות יותר –1222.

אזורי ההתנגדות השבועי הוא 1263 ולאחריו מצויה התתנגדות החשובה יותר ברמת 1281. כפי שציינתי סקירה האחרונה אפשר להיעזר בסולם הערכים המובא להלן.

image

 

אזורי המחיר המסומנים בצהוב הם בעלי החשיבות הגדולה ביותר משום הימצאותם על זווית ה-45 מעלות. מכאן , כאמור 1281 התנגדות חשובה מאד. מתחתיה רמת 1254-5 כפי שכבר הוסבר בשבוע שעבר ומתחתיה רמת 1222

מודעות פרסומת

פריצה של 1255 תהיה אינדיקציה לפריצה משמעותית מעלה – כמה גרפים.

גרף זוויות שבועי.

image

מן הגרף אפשר לראות בבירור שהזווית ששימשה התנגדות בשנה האחרונה נפרצה מעלה וכעת מתמודד המדד עם מחיר שיא מרץ השנה. המשמעות של פריצת מסגרת הדשדוש היא משמעותית ופירושה מהלך שווה ערך לעומק הדשדוש העומד על 90 נקודות לערך . פריצה של רמת 1255 תכנית את המדד למהלך לעליה חוזרת לאזור שיא 2011

ריבוע טווח 2011 יומי.

image

חשיבותה של רמת 1255 מקורה בכך שהיא 3/4 טווח המחיר של ירידות 2011. משום כך הייתה נקודה זאת חשובה כל כך במרץ השנה. והנה חצי שנה מאוחר יותר דווקא בזמן שאפשר לצפות היה להתנגדות באזור זה ניראה כי פריצה מעלה בדרך. כפי שאפשר לראות אזור ההתנגדות הבא הוא 1302 הוא אזור 7/8 הטווח האמור וסבירות גדולה מאד כי יספק התנגדות מז'ורית בדרך מעלה, אולם עד אז מרגע פריצת 1255 יהפוך אזור ההתנגדות עד כה לאזור תמיכה ויעד התנועה בא יהיה1302 .\

ההתנגדויות בדרך:

1262 ולאחריה 1274 – אזור שיא יולי 2011,

מי שמעוניין יוכל להשתמש בכרטיס הטווחים הבא :

SNAGHTML11db0461

 

יגאל סקולניק

גבולות גיזרה לשבוע הקרוב : 1179-1209

אמצע הטווח של החודש הקודם עומד על אזור הסגירה של שבוע שעבר ב1179. מבחינה זאת המצאות מעל רמה זאת מבשרת על נטיה לעליות ומן הסתם , המצאות מתחת הטווח תבשר על נטיה לירידות.

אזור אמצע משמעותי נוסף הוא אזור אמצע הטווח שבין 1167 לבין 1254 העומד ב1209. במידה רבה גם אזור 1200 הפך להתנגדות משמעותית שכן אמצע הטווח שבין שיא מרץ לבין השפל האחרון ב-1145 הוא 1200.

מבחינת הזמן יש לשים לב שיש מקבץ תאריכים משמעותיים לכל אורך השבוע הקרוב. 10 לחודש עד ה12 לחודש משמעותיים הראשון הוא 22.5 חודשים משיא אוקטובר 2011 והשני הוא שנתיים לשפל 2011.

זוויות חשובות עוברות השבוע ב1196 מחד וב1150 מאידך .. הרמה התחתונה תהפוך חשובה מרגע שתשבר ואם תשבר רמת 1175.

גרף ריבוע 144 חודשים משיא 2000

image

העולה מן הגרף שלעיל הוא שזווית ה45 מעלות החודשית של גרף זה שתמכה את תחתיות 2011 מצויה השבוע ב1167 . משמעות הדבר היא שהמדד מצוי מזה מספר שבועות על אזור תמיכה חשוב מאד שבמידה ויישבר יסמן רמות מחירים נמוכות בהרבה מאלו בהן מצוי המדד כיום. בהתקבל תרחיש מאין זה אזור התמיכה אליו ישאף המדד יהיה זה המצוי על הזווית הירוקה העולה בשיפוע מתון מזמן שיא 2000ומחיריה דמיוניים בשלב זה.  באופן מיידי יהיה אזור 1120 אזור התמיכה הראשון בדרך מטה, הוא אמצע הטווח שבין תחתית 2011 לשיא בין שיא מרץ השנה. אחריו .

על כל פנים כפי שאפשר לראות שהאינדיקציות עוד לא ניתנו ומבחינה זאת כל עוד לא ישבר אזור התמיכה של 1175 אין חדש אולם מצד שני כל עוד לא יפרץ אזור התתנגדות של 1209 גם כן אין חדש. והמדד ממשיך לדשדש כדרכו בשנתיים האחרונות.

יגאל סקולניק.