גבולות גזרה לשבוע הקרוב–מדד ת"א 25.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1271 (בעניין רמה זאת חשיבות יתירה יש לה משום היותה שיא יולי 2011) ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שעבר עומד על 1221 . מבחינה זאת המצאות המחיר מעל שני רמות אלו תציין נטייה לעליות.

.אזור התמיכה המשמעותי השבוע הוא כאמור בסקירה האחרונה 1254 עד 1246. אזור ההתנגדות המשמעותי השבוע עומד ברמת 1282. מעבר לרמות אלו מצויות התנגדויות ב1294 וכן 1302.