זמנים ומחירים מרכזיים לחודש הקרוב

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1302, כל עוד יחזיק המחיר מעל רמה זאת יעיד הדבר על נטיית השוק לעליות. מתחת רמה זאת מצויה רמת אמצע טווח המסחר של החודש שחלף במחיר 1283.

בניתוח של מהלך העליות מאז תחתית אוגוסט ניראה כי אזורי השיא הם נגזרות מדויקות של גלי עליות פנימיים של כל המהלך. כך לדוגמא אם ניקח את מהלך העליות מתחתית אוגוסט עד שיא אוקטובר האחרון (מהלך של 139.4 נקודות ניראה שמתקבל יעד ראשון במחיר 1309 שאכן היווה התנגדות במשך השבועות האחרונים. יעד המחיר הבא הנגזר מגודל אותו גל ראשוני, על פי הריבוע של 9 הוא 1335. מכיון אחר, אם ניקח את גל העליות עד השיא ב1308 נקבל יעד ראשון במחיר 1335 גם כן ומבחינה זאת יש להתייחס אל רמת 1308 רמת תמיכה חשובה שבמידה ותישבר תלמד על נטייה לרדת לפחות עד רמת אמצע טווח המסחר של השבוע החולף ברמת 1302 כמור לעיל.

להלן רשימת ההנגדויות הנגזרות מן הטווח: 1309, 1335.6, 1364.

כלל חשוב בשיטת הניתוח של גאן היא שהתנגדויות למיניהן יהפכו בעתיד לאזור 50 אחוז התיקון של מהלך העליות. מבחינה זאת אם ניקח את רמת 1254 כרמת התנגדות ואת 1145 (תחתית אוגוסט) כתמיכה נקבל טווח בן 109 נקודות. מבחינה זאת אם נוסיף כעת 109 נקודות לרמת 1254 נקבל את מחיר 1364 הנגזר גם מן החישוב על פי ריבוע 9 של גאן כפי שמוזכר למעלה. מבחינה זאת כל עוד לא יתקבל איתות לשינוי מגמה מצד מבנה הגרף הרי שיש לציין את רמות המחיר 1321, 1335 , 1345 ואף את 1364כאזורי התנגדות משמעותיים בדרך מעלה.

עד כאן מצד המחיר.

מבחינת הזמן , מהווה חודש נובמבר זה אזור זמן מועד לשינוי מגמה מז'ורי משום הסתיימות מספר מחזורי זמן חשובים המלווים את מדד ב20 השנים אחרונות. עוד יש לציין כי משך הזמן של 20 שנה כשלעצמם הם מחזור זמן חשוב המגיע לסיומו אם לקוחים את שיא 1993 כנקודת מוצא. חציו של המחזור פקע באזור תחתית 2003 וכעת פגים להם עשרים שנים בחודש זה. כמו כן יש לציין ששלושת רבעי המחזור פגו להם בתחתית 2008 שמהם עוברים להם החודש עוד חמש שנים המשלימות את המחזור של 20 השנה. מטבעם של מחזורים ארוכים שתהליך סיום אינו מופיע ביום אחד והוא יכול להמשך תקופה לכן מבחינת משכי הזמן האלה קשה לנקוב בתאריך מדוייק אלא שכאן באות לעזרתנו מדידות זמן קצרות יותר שיכולות לסייע בנסיון להבין מתי עשוי שינוי מגמה זה להתחיל. באופן כללי יש לציין את תאריכי 17-18 לחודש זה ולמעשה גם את ה-20 לחודש בו חלים 5 שנים לתחתית 2008, כמו כן יש לצין את התאריכים 27-28 לחודש זה המציינים חצי שנה לשיא לשיא מאי השנה וכן 91 יום או רבע שנה לשפל אוגוסט השנה.

לסיכום אין ספק שמדד המעוף מצוי כעת בעיצומו של גל עליות שעוד יכול להניב כמות נאה של נקודות בדרכו מעלה אלא שהזמן ההולך ומתקצר מלמד על כך שיש לחדד את החושים היטב בעת זאת לאפשרות של שינוי מגמה מזורי העשוי להתחיל בחודש זה.

יגאל סקולניק