נקודות המבחן לשבוע הקרוב 1346-50 מלמעלה ו1333 מלמטה.

אמצע טווח המסחר של חודש דצמבר השווה לאורך מהלך הירידות של החודש , עומד על 1346, שהינו גם שיא 2011. אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1340. מבחינה זאת מחיר המדד הנוכחי הוא ביטוי של חולשה, מקומית בינתיים. על כל פנים משמעות הדבר היא שכדי לקבל אינדיקציה לעליות יש לראות עליה מעל 1346. אם נמדוד את טווח העליה מן התחתית האחרונה ב1310 ועד הגבוה של השבוע הרי שאמצע הטווח עומד על 1333 ומבחינה זאת ירידה מתחת רמה זאת תהפוך את המגמה קצרת הטווח ליורדת באופן אינדיקטיבי.

סימן לחולשה ניבט מן הגרף הבא הוא גרף הריבוע 52 שבועות משוכלל. מן הגרף ניבטת התמיכה המשמעותית שנותנת זווית ה45 מעלות השבועוית (הזווית האדומה העולה מתחתית הריבוע ב208 בתאריך ה27/10/2011). זווית זאת מצויה השבוע ב1343 ועולה 10 נקודות בשבוע חוסר יכולת של המדד לעלות מעל רמה זאת יהווה סימן חולשה משמעותי שכן עד כה לא סגר המדד שבוע מתחת זווית זאת.

image

אינדיקציות נוספות

רמת ה-7/8 של 1440 היא 1350 וחשיבותה ניכרת היטבה בגרף הבא.

image

קושי לעלות חזרה מעל רמת 1350 מחזיר את המדד חזרה אל הטווח שבין 1260, רמת ה6/8 של 1440, לבין 1350 (בעניין זה מי שמכיר את המדד זוכר את ההתנגדות של 2012 ברמת 1254 וכן את שיא 2011 ב-1346 שהגיעו נקודות ספורות מתחת לרמות התאורטיות האמורות). בשלב זה חשיבות נוספת נודעת לרמת 1260 משום קרבתה לרמת האמצע בין שפל אוגוסט השנה ב1145 לבין השיא האחרון המצויה ב1263.

סימנים ראשונים לחזרה לדשדוש ..

image

בגרף יומי זה יש לשים לב לשני השיאים בחודשים אוקטובר נובמבר השנה באזור 1310-1316 וכן לתחתית דצמבר הנוכחי ב1310 כמו כן מבחינה אפשר עוד לציין את העובדה שהתחתיות של המדד עד שיא החודש היו תחתיות עולות. יחד עם זאת נוצרו שני שיאים והשני שבהם נמוך יותר מקודמו . מתקבלות אם כן אינדיקציות ראשונות לחזרה לדשדוש שאיפיין את המדד כל כך בשנים 2012-2013, . כדי לאשר חידוש המגמה העולה יהיה על המדד לעלות חזרה מעל רמת 1382 ומנגד כדי לאשר שינוי מגמה  לירידות, בטווח הבינוני לפחות, יהיה על המדד לשבור את רמת 1310-1305.

סיכום

השבוע עדיין ישמשו אינדקציות מחיר קרובות כאינדיקציות לכיוון השוק כאשר כדי ללמד על חוזקה בטווח הקצר על המדד לעלות מעל 1346-1350, מה שילמד על עליות חוזרות לאזור ה1380 פעם נוספת.. מצד שני כדי ללמד על חולשה מקומית נוספת יהיה עליו לרדת מתחת רמת 1333 מה שיוביל לבדיקה מחודשת של התחתית באזור 1310. במיקרה של שבירת רמת 1310 ילמד הדבר על שינוי מגמה ברמה אינדיקטיבית שיחזיר את המדד נמוך יותר מרמת 1300.

אזור ההתנגדות המשמעותי לשבוע הקרוב הוא 1346

אמצע טווח התיקון בין התחתית של 1310 לבין השיא ב1336 עומד על 1323.5  אזור זה מצטרף לרצף הערכים שנערמים באזור זה.

1328

1325

1323.

יש לשים לב להמצאות המדד מעל או מתחת הטווח האמור לעיל כדי לקבל כיון לשבוע הקרוב. עליה וסגירה מעל 28 תלמד על כוונה לעלייה  לאזור 1346 (שיא 2011) אזור שהוא גם שיא שיא הסטורי וכן אזור אמצע חשוב לטווח הזמן הנוכחי
1346=2/(1382+1310).

בשלב זה מדובר בתיקון ועדיין אין סימנים מובהקים לסיום מהלך העליות מאז תחתית 2011

אמצע טווח המסחר של השבוע  החולף עומד על 1248 . אמצע טווח המסחר של החודש החולף מצויה ברמת 1325. מבחינה זאת המצאות מתחת רמת האמצע של החודש שעבר תהווה איתות חולשה מהותי שמביא אותנו לבדוק טווחים נוספים ואמצעם. קרוב לרמת אמצע טווח החודש שעבר מצויה רמת אמצע טווח המחיר בין תחתית אוקטובר האחרון לבין השיא ב1382 . אמצע הטווח האמור עומד על 1328. גם כאן המצאות מתחת רמה זאת מלמדת על נטיה לירידות. מתחת לכל הרמות האמורות לעיל מצויה רמת 1263.5 היא אמצע טווח המסחר שבין תחתית אוגוסט לבין השיא האחרון.

אם נסכם את הדברים עד כאן הרי שהמצאות מעל 1328 לבין 1346 תלמד על חוסר כיון בשבוע הקרוב. לעומת זאת ירידה מתחת רמת 1325 תלמד על כוונה לירידות כאשר התמיכה הקרובה מצויה ב1305.

עוד יש לציין שאמצע הטווח בין שיא 1382 לבין תחתית 1310 הוא 1346 . עובדה זאת יחד עם אמצע טווח המסחר השבוע הקודם הופכים נקודה זאת לרמת התנגדות חשובה.

21/12/13