נסתיים גל העליות מתחתית 2008

ככלל תהליך פיזור הסחורה שהחל בנובמבר האחרון הסתיים והשוק בדרך למטה. מחזור העשרים שנה שהוזכר בסקירה מחודש נובמבר הסתיים בתהליך פיזור סחורה. מכאן יחל תהליך ירידות שעשוי להמשך בין שנתיים וחצי של ירידות לשלוש שנים שיסיימו את מחזור הזמן שהחל בשנת 2000.. להערכתי לא יהיה מדובר במפולת כמפולת כזו שחווה השוק בשנת 2008 אולם הוא יביא את השוק במשך זמן יחסית ארוך קודם אל אזור תחתית 2011  (982) ואם זאת תשבר ירד השוק אף ל-691 נקודות עד סתיו 2015.

עד שיסתיים מהלך זה עוד חזון למועד לכן נפנה להביט אל מחירים חשובים וזמנים חשובים לטווח של השבועות הקרובים.

בהנחה שמהלך העליות שהחל ב2008 הסתיים ופני השוק מטה, נתייחס אל אזורי האמצע שעשויים לייצר את התמיכות החשובות במהלך היורד. נקודת האמצע החשובה ביותר לטווח המיידי היא אמצע הטווח בין תחתית אוגוסט שנה שעברה לשיא ינואר השנה.  אמצע הטווח האמור עומד על 1263, קרוב מאד לאזור השיא של מרץ בשנה שעברה ב-1254 שתחם את הקצה העליון של רצועת הדשדוש של אותה שנה. עוד יש לציין את רמת 1290 שהיא אמצע טווח המסחר של שנה שעברה. שבירתה של רמה זאת מטה תהווה אינדיקציה משמעותית  לחולשתו של השוק.

רמת אמצע חשובה גם כן היא אמצע הטווח בין תחתית 2011 לשיא 2014 וזאת עומדת על 1182 נקודות (אזור שחשיבותו הוזכרה פעמים רבות בעבר משום היותו כפולה של 580 שהיה שיא שנת 2000) .

זמן

נקודת הזמן החשובה ביותר לטווח השבועות הקרובים היא אמצע חודש מרץ בו הסתיימו פעמים רבות מהלכי הירידות הראשונים של השוק מאז שיא 2007. כאן ראוי לצין את ה-15 למרץ 2008 שם נסתיים הגל הראשון של הירידות שהחל בינואר אותה שנה, לאחר תהליך פיזור סחורה שנמשך מאז השיא בנובמבר 2007 (כמו השנה). דוגמא נוספת לכך היא מהלך הירידות שהחל משיא 2011 עד ה-15 למרץ אותה שנה . מהלך הירידות הראשון שהזכרתי ארך מ1249 עד 964, מהלך בן 285 נקודות. במקרה זה יביא המהלך את המדד עד מרץ ל1097 – מ שלא ניראה סביר כעת. אם נבחן את מהלך הירידות הראשון של 2011 ניראה כי הוא ארך רק 122 נקודות ומקרה זה יעד המהלך הוא 1260 שהוא גם אזור האמצע שבין תחתית אוגוסט 2013 עד לשיא האחרון.

image

נקודה אחרונה לסקירה זאת בניתוחים של השבועות האחרונים ציינתי מספר פעמים את חשיבותה של רמת 1310 באזור התחתית של טווח הדשדוש הנוכחי . בכל מקרה של ירידה מתחת רמה זאת יינתן האות למהלךמינמלי של 36 נקודות נוספות מטה אל 1274, אזור מחיר חשוב מן העבר, ראה יולי 2011.

סיכומו של דבר:  מהלך ירידות ראשון לפנינו שיעדיו הראשונים הם הטווח שבין 1274 ל1263. עד אמצע חודש מרץ ואולי אף מוקדם מכך.

יגאל סקולניק

ניראה כי מהלך הירידות היום משמעותי ובאופן אסטרטגי צריך להתכונן לאפשרות של ירידה מתחת 1300 לכיוון 1264

גרף זוויות יומי – מעוף

שבירת הזווית הירוקה העולה מתחתית אוגוסט מלמדת על כך שיעד התנועה הבא הוא ירידה אל הזווית העולה האדומה מתחתית אוגוסט.

גרף זוויות יומי

בסימן דשדוש – ופיזור סחורה.

ככלל אם נבחן את הנתונים כפי שאני תמיד מציג אותם בתחילת השבוע ניראה על פניו כי המצב שפיר – אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1340 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1346. מדד ת"א 25 סגר את השבוע מעל רמות אלו. יחד עם זאת אם נבדוק את האופן בו עלה המדד בשבוע החולף ניראה שהתנהלותו הכללית אינה שונה מן השבועיים שקדמו לו.  במילים אחרות בשבועיים האחרונים במיוחד אין ולא רק מקרה אחד של יותר מיומיים של תנועה במונחי סגירה באותו כיוון . גם מהלכי הירידות של לפני שבועיים שלושה , למרות שהיו בהם שלושה ימים רצופים של ירידות במונחי סגירה היו מהלכים אנמיים למדי.

מבט טכני דרך גרף זוויות יומי:

להלן גרף הריבוע של הטווח בין תחתית אוגוסט שנה שעברה ב-1145 לבין השיא האחרון ב-1382. רמת 1352 היתה התנגדות חשובה השבוע ולא בלי סיבה טובה. כפי שאפשר לראות רמה זאת היא 7/8הטווח. יתרה על כך רמות הגבוה השבועיות פגשו בזווית 45 המעלות היומית היורדת משיא ינואר השנה. כל עוד ישהה המדד מתחת רמת 1352 וכן מתחת הזויית האדומה היורדת המצויה כעת ב1348 הרי שאין חדש מבחינת התפתחות מהלך עליות משמעותי. על כל פנים במידה ותיפרץ מעלה רמה זאת הרי שאזור היעד הוא האזור שבין 1377-1382.

image

כפי שאפשר לראות אזור התמיכה הקרוב הוא 1322-1310. לכן כל עוד נמצא המדד בין 1352 לבין 1310 הוא בחזקת עמדת דשדוש.

יגאל סקולניק

פיזור סחורה לפני מהלך ירידות ארוך

כאמור בניתוח הקודם, אמצע טווח המסחר של החודש הקודם עומד על  1346. אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1327.5 ואמצע הרבעון שחלף עומד על 1320. כעת כששנת 2013 נסתיימה אפשר לציין שרמת 1290 היא אמצע טווח המסחר של כל השנה שעברה. כפי שראינו בסקירה האחרונה התמיכה הקרובה של המעוף הוא ב1310-1316 וגם השבוע נתמך המדד באזור זה. מבחינה זאת כל עוד ימצא המדד מתחת ל1346 ומעל 1310 הוא מצוי בטווח דשדוש בנקודת הזמן הזאת. מבחינה זאת יוצא שירידה מ1310 תביא את המדד אל התמיכה הבאה ב1290 ולאחריה לאזור 1263 שהוא אמצע הטווח שבין 1145 (שפל אוגוסט  2013) לבין 1382 שיא דצמבר השנה.

גרף זוויות יומי.

image

עד כאן לשבוע הקרוב.

להערכתי השיא שנראה בתחילת דצמבר היה שיא ונקודת היפוך,והסיבות מפורטות בפוסט שפרסמתי ב11/10/2013. החודשים הקרובים לכל המאוחר עד סוף מרץ השנה אם אזור פיזור סחורה שלאחריו צפויות שנתיים ירידות לפחות במהלכן יגיע המדד עד לסביבות 987 נקודות לקראת סוף 2016