יום חשוב מאד היום. במונחי זמן

היום חצי שנה משפל אוגוסט 2013 וכן 49 שבועות משיא מרץ 2013. כמו כן היום 135 שבועות משיא יולי 2011.

פוטנציאל העליות היום עד 1350-1348. מכאן צריך להגיע שינוי כיוון.

במקרה של חציה משמעות הדבר עליה לעבר 1379 (סבירות נמוכה )

יגאל סקולניק.

אזור 1330 הוא אזור המפתח לשבוע הקרוב.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1319.5 אמצע טווח החודש שעבר עומד על 1321. מבחינה זאת סגירת השבוע שעבר היתה לכאורה איתות חוזקה אולם הזחילה האיטית כלפי מעלה אינה מלמדת על חדוות קניות גדולה והדבר נכון עוד יותר לנוכח מחזורי המסחר  שאפיינו את מהלך העליות. הדבר ניכר במיוחד במהלך ימי המסחר הראשונים של השבוע שם ירדו המחזורים לכדי רבע מן המחזור הממוצע במניות המעוף. פירוש הדברים עד כאן שלמרות הסגירה השבועית הגבוהה יש לקחת את העליות האלה בחשדנות רבה.

מה עוד.?

ריבוע טווח יומי 1145-1382

image

הזווית האדומה היורדת מן השיא ב1382 והיא התוחמת מלמעלה את שיפוע הירידות עד כה מצויה מחר ב1323 ..השיא היורד האחרון  מצוי ב1325. סגירה מעל רמה זאת תלמד על סבירות טובה לעליות לעבר 1330. רמת 1330 היא אזור התנגדות מז'ורי לשבוע הקרוב שכן היא בדיוק חצי טווח הירידות משיא דצמבר  2013 לשפל פברואר השנה. מבחינה זאת יש לקחת בערבון מוגבל את חציית 1325 השבוע שכן לא היא אזור המפתח לזמן הקרוב.

כפי שאפשר לראות הקו האנכי האדום המסומן על נקודת הזמן של המחר מציין גם את נקודת 2/8 של מחזור הזמן של ריבוע זה. ויש לשים לב לאפשרות של יצירת שיא בנקודת זמן זאת כפי שקרה בשמינית הקודמת.

עקרו של דבר סבירות טובה לעליות קלות בתחילת השבוע הנוכחי אולם יש להתייחס אליהן כאיתות לעליות משמעותיות רק במידה ויחצו על בסיס סגירה את רמת 1330.

 

יגאל סקולניק

למרות שלא קיבלנו 1263 נהיה שם עד תחילת מרץ (לדעתי)

רמת 1301 ששימשה תמיכה בשבוע שחלף מקורה בהיותה אמצע הטווח בין  בין שיא ה15/1/14 לבין תחתית הרביעי לחודש זה. מבחינה זאת מצוי המדד מעל רמה זאת בתחילת השבוע הבא עלינו לטובה אולם המדד עדיין מתחת לאמצע הטווח של החודש שעבר ב1321.. יתרה על כך השיא היורד האחרון בגרף היומי מצוי ברמת 1325 וכל עוד ימצא המדד מתחת רמה זאת כיוון השוק ממשיך להצביע מטה. אמצע הטווח של השבוע שחלף עומדת על 1309.5  מבחינה זאת ירידה מחודשת מתחת רמה זאת תהווה אינדיקציה לחולשה של המדד . יחד עם זאת מבחינת מבנה הגרף הנוכחי איתות חולשה משמעותי יהיה שבירה של 1301.

ס

בשלב זה אין חדש תחת השמש–הכיון עדיין 1263.

גרף זוויות יומי

image

ריבוע טווח יומי זה מתאר את התנהגות המדד בטווח הקצר היטב הן במונחי זמן והן במונחי מחיר. אפשר להבחין בראש ובראשונה שהשיאים של המדד הם עדיין שיאים יורדים וכן התחתית האחרונה נמוכה מן הקודמת . משמעות הדבר שלפחות כעת כיון המחירים עדיין ממשיך להצביע מטה. מן הגרף עולים אזורי המחיר האידיקטביים לטווח הזמן של הימים הקרובים. מלמטה 1293 שבמקרה שבירת אזור זה יהפוך 1263 היעד הבא. מעל 1322 שילמד על שינוי מגמה וחזרה לעליות (לפי מצב הגרף כעת. אינדיקציה זאת יכולה עוד להשתנות במידה וייווצר שיא נמוך חדש.)

תומךבאמור לעיל לגבי חשיבות 1322 הוא אמצע טווח המסחר של חודש ינואר העומד על 1321. פירושו של דבר שכל עוד לא ייפרץ מחיר זה, ישאר הכיון הכללי של המדד כלפי מטה אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1307. מבחינה זאת כל עוד ישאר המחיר מתחת אזור זה יעיד הדבר על צפי להמשך ירידות. חשיבות אזור זה מתקבלת מן הגרף הבא:

ריבוע טווח 2011

image

1302 היא 7/8 טווח הריבוע של שנת 2011 גם כאן אפשר לראות כיצד משמבות חלקות הטווח השונות שלו כהתנגדויות ותמיכיות משמעותיות. יחד עם זאת משום גודלו היחסי אפשר לאפשר חריגה של מספר נקודות מעלה או מטה מן הקווים האופקיים על הגרף. על כל פנים במקרה של המצאות מתחת רמת 1302 תצביע על משיכה אל אזור ה5/8 של הריבוע הוא הגבוה של מרץ שנה שעברה ב-1254 (קרוב מאד לאזור היעד מן הריבוע הקודם.

הערה: יש לשים לב להתנהגות המחיר סביב תאריך 11/2/13 הן משום היותר 5/8 של הריבוע השני בזמן והן משום היות נקודת זמן זאת תאריך שפל 2003.

 

סיכום

: הניתוח רובו ככולו מצביע על המשך מהלך הירידות השבוע כאשר כל עוד ימצא המחיר מתחת 1307 יצביע הדבר על המשך הנטייה לירידות. עליה מעל רמה זאת תהפוך את הכיון ותתן אפשרות לעליה חוזרת לאזור 1322 לפחות בשלב הראשון. המצאות מתחת רמת 1293 נקודות תתן אישור נוסף למהלך ירידות נוסף לאזור 1263.

 

יגאל סקולניק.