אזורי מחיר חשובים לשבוע הקרוב.

אמצע טווח המסחר של החודש החולף עומד כרגע על 1372.5 אמצע טווח המחיר של השבוע שחלף עומד על 1391.4. מבחינה זאת ממשיך המחיר הנוכחי על מגמת עליה. הסמן הראשון לירידות יהיה שבירה של רמת האמצע השבועית העומדת כאמור על 1391.4.

המדד סיים בשבוע שעבר שבעה שבועות עולים ומשמעות הדבר ששבירה של הנמוך של השבוע במידה ותבוא תאשר גם היא שינוי מגמה לפחות זמני של המהלך העולה.  מנגד אין במראה גרף החודשי , השבועי וכן היומי שום סימן לשינוי מתקרב ובא. ואזור ההתנגדות לשבוע הקרוב הוא אם כן 1405. חציה של רמה זאת תאשר המשך עליות כאשר ההתנגדויות הבאות. יהיו ,1418, 1429,  1440.

שיא או שעוד אחד בקנה?

אמצע הטווח של החודש הנוכחי (בהנתן גבוה 1386) עומד על 1363,. אמצע הטווח של השבוע החולף עומד על 1378.5.. כל עוד ימשיך המחיר להמצא מעל רמת האמצע השבועית יכול המדד להמשיך ולעלות עד רמת 1394 (360 מעלות משפל 2008, שפל 2011 ושיא 2007) . במידה וייחצה אזור התנגדות זה יעד התנועה הוא לאזור 1450.

אציין שחציית רמת השיא של דצמבר האחרון היתה בעלת סבירות נמוכה בעיני אולם משום שהתרחשה משמעותה הטכנית הבסיסית היא המשך עליות . אלא שכאן נכנס לחשבון אלמנט הזמן לא נילקח בחשבון אצל מנתחים טכניים מצויים. בלא להתייחס לאלמנט זה משמעות הפריצה שהתרחשה בשבוע שעבר היתה שיש להסתער על השוק אלא שבחינה של אלמנט הזמן מלמדת שמהלך העליות  שהחל ב2009  קרוב כעת, אם עדיין לא הגיע, לסופו. מבחינה זאת קניית השוק כעת  לשיטתי אינה אלא מלחמה על פירורי העליות האחרונים שיש לשוק כאן עוד לעלות.

במה דברים אמורים?

אחד ממחזורי הזמן המשמעותיים והניתנים לזיהוי בקלות בשוק הישראלי הם המחזורים של 5 שנים . אורך מחזור זה יכול להשתנות במספר חודשים יותר או פחות מכל מיני סיבות שלא כאן המקום לפרטן. אם נבדוק את המחזורים הללו ב-20 השנה האחרונות ניראה כי אורך המחזורים הממוצע הוא 58 חודשים לערך והוא נע בין 54 לבין 63 חודשים. משך הזמן כעת מאז תחתית 2008 הוא 63.9 חודשים והוא למעשה כמעט הארוך ביותר מאז ראשית קיומו של מדד ת"א 25 .להלן טבלת אורכי מחזורי ה-5 שנים:

להלן טבלה משווה של אורכי המחזורים

SNAGHTML27f5ccc2

משמעות הדברים היא שבמידה ועוד ימשיך המדד כאן לטפס נותרו לו לכל היותר עוד חודשיים. נקודה נוספת שיש לקחת בחשבון היא חשיבותו ההיסטורית של חודש מרץ כחודש של שינוי מגמה. בנקל נזכור את תחתית ה17/3/2008, תחתית מרץ 09, תחתית 15/3/2011 וכן את שיא מרץ 2013 שהתרחש ב-19/3/2013 בדיוק ביום בו נקבע השיא האחרון במעו"ף.

סיכומו של עניין כדי להמשיך ולטפס השבוע צריך המדד לשמור על רמתו מעל 1378.5 ולטווח הבינוני עליו לשמור מעל 1363. במידה ויחזיק השוק מעל רמות אלו ההתנגדויות המשמעותיות בדרך הן 1394-1398 ומאוחר יותר אפילו 1440-1450. במידה ולא יחזיק המדד מעל הרמות האמורות ירד המדד בשלב ראשון לאזור 1330.

יגאל סקולניק.

נד נד, נד נד. רד עלה עלה ורד…

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1356. חשיבותה של רמה זאת צויינה בסקירה מן השבוע שעבר. מבחינה זאת , כל עוד לא ירד המדד מתחת רמות אלו עדין אין אינדיקציה לשינוי מגמה.. הרחק למטה מצויה רמת האמצע של חודש פברואר ברמת 1317. מבחינה זאת יקח זמן עד שניראה שינוי מגמה כללי אולם כפי שכבר אמרתי הזמן לירידות הגיע ויש להיות מוכן למהלך מעניין ראשון לטה בשבוע הקרוב.. אינדיקציה חשובה נוספת לחשיבות רמת 1356 השבוע היא העובדה שרמה זאת היא בנתיים אמצע הטווח של החודש הנוכחי ואם כן ירידה מתחת רמזה זאת יש בה כדי להכין את הקרקע למהלך ירידות .

לסיום סקירת מעו"ף קצרה זאת אני רוצה לציין שאמצע הטווח שבין 1382 עד 1278 הוא 1330.

 

יגאל סקולניק.

פרמטרי הזמן של השוק מראים שהשוק האמרקאי הגיע לפרשת דרכים משמעותית.

הנתונים שלהלן מראים את משכי הזמן  בחודשים של העליות , הירידות וכן משכי הזמן בין שיא לשיא ובין שפל לשפל. כפי שאראה בהמשך פרמטרים נוספים המשקללים את היחס בין המחיר והזמן מראים שהגיעה נקודת זמן אופיינית לנקודת קיצון.

אוורכי סווניג רב שנתיים במדד האס אנד פי 500.

image

הטבלה שלעיל בודקת את משכי הזמן בחודשים שבין נקודות קיצון בשוק האמרקאי מאז 1950. כפי שאפשר לראות , משך הזמן בין שפל 2002 לשיא 2007 היה 60.1 חודשים וכך גם משך הזמן משפל 2009 עד אתמול (5/3/2014). כמו כן משך הזמן שעבר משפל 2002 עד שפל 2009 היה 76.9 חודשים וכך גם משך הזמן שבין שיא 2007 עד אתמול. למותר לציין את חלקי הזמן היחסיים או ההרמוניות שבין הכפולות של 30 (משך הזמן שבין שיא 2000 לשפל 2002) לבין 60 ולבין 90 חודש שבין שיא 2000 לבין שיא 2007

בחינה גרפית של  האמור לעיל אפשר לראות בגרף שלהלן.

image

מבחינה זאת ניראה שהזמן הגיע לנקודת קיצון אופיינית מבחינת משכי זמן בין נקודות קיצון היסטוריות. משמעות הדבר שיש להיות ערוך להיפוך מגמה בזמן הקרוב.

שקול הזמן בין שיא 2000 לשפל 2002 בשבועות שווה לשקול הזמן שבין שיא 2000 ועד אתמול( בשבועות) . אם נמדוד את הזמן בשבועות נקבל ששקול הזמן והמחיר בין שיא 2000 לשפל 2002 היה 795 ושקול הזמן והמחיר משיא 2000 ועד אתמול שווה 796.

image

נתונים אלה שמפורסמים כאן מחזקים את הטענות שלי מראשית נובמבר האחרון כי השוק מגיע לאזורי השיא שלו.

מבחינה זאת אפשר לצפות למהלך של 30 חודשים כעת למטה.

נ.ב איני מנסה להתכוונן על התאריך המדויק. להערכתי בטווח של שבוע לכל היותר ניראה שינוי.

יגאל סקולניק.

1350 אזור בעל חשיבות לימים הקרובם

תמיכות והתנגדויות במחיר ובזמן

אמצע טווח המחיר של החודש שחלף עומד על  1317 . אמצע טווח המחיר של השבוע שחלף עומד על  1337.5 מבחינה זאת המדד מצוי בכיוון עליות בטווח הקצר. אמצע הטווח שבין התמיכה ב1314 לבין השיא ב1382 עומד על 1248. רמת 1350, חשיבותה בהיותה 7/8 של 1440. חשיבות נוספת נודעת לאזור זה משום ששני שיאים יורדים מצוייים ב1352 וב1356.  לרמת 1356 חשיבות בהיותה 6/8 הטווח שבין 1382 לבין 1278 (שפל פברואר) מבחינה זאת אפשר להתייחס אל רמת 1356 כאל רמת ההתנגדות הקרובה. מכל מקום סגירה מעל רמת 1356 תראה את הדרך חזרה אל אזור השיא. יחד עם זאת ירידה במהלך השבוע מתחת רמות אלה תהווה סימן חולשה.

image

אם נחלק את טווח המחיר בין שפל 2011 לשיא 2013 נשים לב שרמת 1332 היא אזור 7/8 של הטווח וכי אזור 1357 הוא 15/16 של הטווח . חשיבותה של רמת 1332 מקורה היא גם כן בכך שהיא רמת ה15/16 של הטווח שבין שיא 2013 לבין שפל 2008. המסקנה הטכנית המתבקשת היא שחציית רמות השיאים במופעים בגרף שלעיל  תלמד על כך שהמדד חוזר לבדוק את אזור השיא.

אזורי ההתנגדות המינוריים של הדרך עד 1382 הם 1363, 1369 , 1376.

זמן

יש לשים לב לתאריך ה6/3/2014 ואף ליומיים לפניו שכן הוא התאריך ממנו החל מהלך העליות מאז תחתיות 2008. ביום חמישי הקרוב יפוגו 60 חודשים ממועד זה. נזכיר כי תאריך זה הוא גם תאריך התחתית של 2009 בשוק האמריקאי. נזכור בהקשר זה שגם מהלך העליות בין שפל 2002 לשיא 2007 ארך 60 חודשים או 5 שנים ולכן עשוי אזור הזמן של השבוע הקרוב לסמן נקודת קיצון במחיר . למרות שהתבדתה הערכתי שניראה את רמת 1263 בתחילת מרץ , אני עדיין מעריך כי השווקים המערביים ובכללם השוק הישראלי בשלהי כל מהלך העליות שהחל לפני 5 שנים והשוק מצוי בשלב של פיזור סחורה, כפי שציינתי בפוסטים הקודמים..

על פי מודלים מחזוריים של זמן שבידי במהלך חודש מרץ ולכל המאוחר בחודש אפריל אמור להתחיל מהלך ירידות שאמור להמשך שנתיים וחצי..

סיכום.

בטוח הקצר השוק בעמדת חוזקה. בטווח הבינוני , מדד מהעוף מצוי באזור דשדוש רחב. של פיזור סחורה לפני מהלך ירידות  מז'ורי. אזור ההתנגדות החשוב לשבוע הקרוב הוא למעשה כל הטווח שבין 1348-1356 חציה מעלה של אזור זה תיתן אות לחזרה אל אזור השיא או קרוב אליו. בנקודת זמן זאת אפשר להתייחס אל ירידה חוזרת מתחת טווח זה כסימן חולשה משמעותי.

 

יגאל סקולניק.