1381 רמת מפתח לשבוע הקרוב.

אמצע טווח המסחר של חודש אפריל עומד על 1404  ואילו אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1397. התמיכה הבאה בדרך מטה שהחלה מאז ההגעה ל1423 היא 1381. חשיבותה של רמה זאת מקורה בכך שהיא שיא דצמבר שהחזיק מעמד כתמיכה מאז נחצתה מעלה.. כאמור בניתוח משבוע שעבר , אם תשבר רמת 1381, כיון התנועה הוא 1350.

בדרך מטה תמיכות ב1381 אחריה 1369 ולאחריה 1350 היא אמצע הטווח בין תחתית פברואר לשיא אפריל.

גבולות גזרה לשבוע הקרוב.

אמצע הטווח של החודש הנוכחי (שעדיין לא חלף) עומד על 1404. ואמצע טווח השבוע שעבר עומד על  1395. כל עוד יישאר המדד מתחת שתי רמות אלו יעיד הדבר על חולשה בנקודת זמן זאת. אמצע הטווח של העליות מתחתית פברואר השנה עומד על 1350 . הטריגר לירידה לרמות אלו יהיה שבירת 1379.

תאריך בעל חשיבות גדולה השבוע הוא תאריך ה24/4/2014.

מקורו של הניתוח הנ"ל בשני גרפים שיוצגו להלן. אם כי ישנם חיזוקים נוספים לכך כמו מפת התמיכות של הריבוע של 9 שתוצג בסוף הדברים.

image

 

רמת 1379 היא שמינית טווח המחר מעל שיא 2007 ונקודה זאת (בהפרש של 3 נקודות) היוותה את שיא דצמבר 2013. כפי שאפשר לראות רמה זאת החליפה תפקיד במהלך העליות האחרון מהתנגדות לתמיכה. כפי שאפשר לראות עוד תאריך ה-24 הוא סיום של שתי שמיניות נוספות של טווח הזמן של הריבוע הרביעי.. מבחינה זאת גם למחיר האמור וגם לזמן חשיבות גדולה השבוע.

image

כפי שאפשר לראות  השבוע מסתיים לו ריבוע נוסף של 292 שבועות מאז שפל 2003. עוד אפשר לראות שרמת השיא האחרון ב1423 היא 15/16 של הטווח האמור בריבוע המחיר הרביעי.(ריבועי המחיר והזמן מסומנים בקווים השחורים העבים.). בתאריך ה-24 מסתיים לו הריבוע  השני בזמן או 584 שבועות מאז תחתית 2003.

ואחרון חביב מפת התמיכות התנגדויות הקרובות לפי הריבוע של 9. יש להקליק עליו כדי לראותו בפירוט. רמות המחיר המצוינות בסקירה זאת מודגשות בעיגול ירוק סביבן.

image

עיקרו של דבר התנגדות מצויה ב1395 ומעליה רמת 1417-1423. כל עוד ימצא המדד מתחת 1395 יעדיו הם 1372 ואח"כ 1350. יש לשים לב להתנהגות המדד סביב ה24 לחודש שכן תאריך זה עשוי להיות נקודת מפנה משמעותית.

יגאל סקולניק.

אורכי גלי החמש שנים בS&P-500 בתשעים השנים האחרונות

image

להלן מדידה של אורכי גלי עליות שארכו 5 שנים ב-90 השנה  האחרונות במדד ה-S&P-500 . האורך הממוצע הוא 1882 ימים קלנדריים.. מבחינה זאת היה ויופיעו עד שיאים לא צפוי שיתארך גל העליות מעבר ליוני השנה.

 

יגאל סקולניק

יעדי מחיר משוערים למהלך הירידות שבפתח.

מדד ת"א 25 סגר את השבוע מתחת לרמת אמצע הטווח השבועי ברמת 1414. מבחינה זאת  ניתן איתות החולשה הראשון של המדד. אמצע הטווח של החודש שחלף עומד על 1372 ומבחינה זאת אפשר להעריך שזהו יעד התנועה הבינוני הראשון. בשבירת רמה זאת יתקבל אישור למהלך משמעותי נוסף.  מה שיש להעריך כעת הוא את גודלי התנועה. אם נבדוק את גודלי המהלכים היורדים מאז תחתית 2011 ניראה שהקטנים שביניהם הם בגודל של 92 נקודות (24/7/13 – 28/8/13). והתיקון הגדול יותר (2/12/13 – 4/2/14) נמתח על פני 104 נקודות.. באוזורי התחתית של 2011 גודל התיקונים היה כגודל טווח הדשדוש והגיעו לכדי 140 נקודות אולם קשה לראות במהלכי ירידות אלו תיקונים אלה יותר תנועה בתוך טווח לכן נתייחס אל התיקונים שציינו עד כה שגודלם נע בין 92 ל104 נקודות.. מבחינת זמן , ארך התיקון הראשון חודש ואילו השני חודשיים. במילים אחרות אפשר לצפות למהלך יורד כעת שאמור להגיע לפחות לאזור שבין 1333  לבין 1319.

מבחינה זאת זהו גודל המהלך ויעדיו הראשונים, שאפשר לצפות להם כעת במידה ורמת 1423 הייתה הגבוה של המהלך העולה. על הסיבות לחיפוש נקודת היפוך נשפכו כבר הרבה מילים עד כה ולא כאן המקום לחזור על זאת. חשיבות אזור המחיר של 1418 הוצגה בניתוח מן השבוע שעבר ומכאן החוצפה לחשוב שמהלך העליות הסתיים לו .

להלן הסימוך לחשיבות רמת 1418 שהוצג שבוע שעבר .

גרף זוויות שבועיות.

image

 

: יעדי הביניים הם 1394, 1381 (ראה טבלת הריבוע של 9 שהוצגה בשבוע שעבר.). יעד בינוני נוסף מעבר ל1372 הוא  אמצע מהלך העליות מתחתית פברואר השנה עד השיא האחרון העומד על  1351 (מספר נקודות בלבד מעל שיא 2011. וזהו יעד תנועה שני. בשלב זה אפשר להסתפק בשני אלה..

היעדים הנגזרים מן הגרף שלעיל עדיין לא רלוונטים לכן נתייחס אליהם כאשר יחזרו להיות רלוונטיים.

יגאל סקולניק

1417–אזור עם פוטנציאל להיות שיא שנתי

אמצע הטווח של החודש שחלף עומד על 1372 . אמצע הטווח של השבוע שחלף עומד על 1406. מבחינה זאת סיים המדד שבוע חיובי נוסף. אלא שסיום השבוע התרחש על קו התנגדות מז'ורי שיתכן ומסמן שיא שנתי ותחילת ירידות ממושכות שעליהן התראתי מוקדם מדי בפוסטים קודמים – טעיתי.

חשיבותה של רמת 1417-18 מקורה בראש ובראשונה ביותה 45 מעלות מעל 1248 (שיא 2007 על פי הריבוע של 9.)

MAOF 1382 HIGH

מעבר לעובדה שלעיל נשים לב שבין שיא 2007 לשיא 2011 ובין 1417 עובר קו ישר הזווית 26.5 מעלות או זווית אחד על שתיים שבועית (עליה של חצי נקודה לשבוע). כמו כן באותה נקודה בהפרש של נקודה עוברת זווית 63.4 מעלות העולה שתי נקודות לשבוע מן האפס בספטמבר 2000. שתי הזוויות הללו נפגשו בשבוע שעבר  ושמשו התנגדות משמעותית . כמו כן נציין זווית 45 מעלות חודשית  משיא אפריל 2011 (אינה משורטטת בתרשים שלהלן שגם היא מצויה כעת באותו אזור התנגדות.

image

מבחינה זאת יש לשים לב לתמיכות הבאות השבוע שבאם תשבר ילמדו על כך שהמגמה השתנתה בשלב זה לטווח הקצר בלבד אולם בהמשך יתברר כי גם לטווח הארוך (לכך עוד חזון למועד). ראשית רמת 1406 היא אזור האמצע השבועי וחשיבותה ניכרת גם בריבוע של 9 המופיע לעיל.. מתחתיה תשמש תמיכה 1394 שעל חשיבותה התראתי לפני שבועיים. אמצע הטווח שבין תחתית פברואר השנה לבין שיא שבוע שעבר עומד על 1350 ומבחינה זאת מהווה יעד ראשון אם יתקבלו שלושה ימים יורדים השבוע. (שלושה ימים בהם הנמוך היומי נמוך מן הנמוך של היום שקדם לו וכן שהגבוה היומי נמוך מן הגבוה של היום שקדם לו).

במידה ותחצה רמת 1418 יעדי התנועה מעלה יהיו 1428 ואף 1445.

מבחינת זמן  יש לזכור כי ה5/4/2014 הוא יום השנה לשיא 2010. כמו כן ה-6/4/2014 מצוי  61 יום משפל פברואר  ויום חמישי היה 121 יום משיא דצמבר.