מחיר המפתח לשבוע הקרוב 1395.

אמצע טווח המסחר בין שיא אפריל לשפל הארון מצוי ב1395. חציה מעלה של רמה זאת תביא את המדד לרמת 1403 (קרוב לרמת אמצע טווח המסחר של חודש אפריל- 1404) ובמקרה שאף רמה זאת תיפרץ יעיד הדבר על כוונה לחזור להתמודדות מחודשת עם השיא האחרון ב1423.

אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1386.7 סימן חולשה יתקבל בשבירת רמה זאת.

באם תשבר רמת 1378 יגיע המדד ל1348

מעבר לכך שרמת 1348 ממוקמת 180 מעלות משיא אפריל. היא נגזרת גם בגודל המהלך בין 1423-1367 הוספת 180 מעלות ל56 (גודל גל הירידות הראשון עד 1367) נותן את את 1348.

SNAGHTML116dc2ae

כאמור בניתוחים קודמים אמצע הטווח שבין 1278-1423 הוא 1350.

image

תמיכות לשבוע הקרוב

1382 היא אזור התנגדות החשוב לזמן הקרוב. חשיבות אזור זה הוא בהיותו שיא דצמבר שנה שעברה. מתחת 1370, 1364, 1345-50. 1350היא רמת האמצע שבין שפל פברואר השנה לשיא אפריל . אזור זה צפוי להיות תמיכה משמעותית . יחד עם זאת במידה ותשבר הרצועה שבין 1350 לבין 1345 יעיד הדבר על כך כי הכיון הוא אמצע הטווח שבין שפל אוגוסט שנה שעבר לבין שיא אפריל השנה המצוי ב1284 (סביב אמצע הטווח של כל טווח המסחר של שנת 2013).