הערכה לשבוע הקרוב–מדד ת"א 25

אין שינוי ביחס לאמור בניתוח מן השבוע שבעבר.

גבולות גזרה לשבוע הקרוב.

אמצע  טווח המסחר של החודש שעבר עומד על 1399. אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1392. ההתנגדות הקרובה מצויה ב1404 ומעליה 1414, אם תחצה מעלה רמה זאת יגיע המדד להתמודדות מחודשת עם השיא האחרון ברמת 1423.

התמיכה לשבוע הקרוב מצויה ב1394 ומתחתיה 1386.

מבט על הגרף השבועי והחודשי  ממשיך להצביע על דשדוש ללא העדפה ברורה לאף צד. כדי לקבל אינדיקציה משמעותית למהלך עליות או ירידות בעל ערך על המדד לפרוץ את רמת 1423 או לשבור את רמת 1367.

יגאל סקולניק

אז מה השבוע.

1379 היא אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף. אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1399. מבחינה זאת מצביע המיקום הנוכחי של המחיר על חולשה אם כי רמת 1367 עדיין מחזיקה מעמד למרות שבירות תוך יומיות שלה.. כשנראה סגירה מתחתיה יהיה בכך איתות להתפתחות משמעותית  כל עוד ימצא המדד מתחת רמת 1399 ימשיך להצביע על חולשה.. אזור התמיכה החשוב ביותר בדרך מטה בטווח הבינוני הוא ברמת 1350 היא רמת האמצע של הטווח שבין שיא אפריל לבין שפל פברואר השנה.