המשך דשדוש…

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1391 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש הקודם עומד על 1384. ירידה מתחת אמצע הטווח החודשי יכולה להביא את המדד אל רמת 1378 –אזור חשוב מאד מבחינת כמה גרפים. אם ירד המדד מתחת רמה זאת מחכה לו תמיכה ב-1363. יש לציין שאזור המחיר שבין 1391 לבין 1395 הוא אזור התנגדות חשוב כעת שכן אמצע הטווח שבין 1423 לבין 1367 עומד כידוע על 1395 ואמצע הטווח שבין אותה תחתית לבין השיא השני מתאריך ה8/6/14 עומד על 1391 שכבר הוזכרה לעיל.. יש לשים לב שהתאריך של התחתית בשבוע שעבר יכול ללמד על תחתית מקומית חשובה שכן הוא מצוי 91 יום משפל 1367 ו121 יום משיא 1423 כמו כן הוא מצוי סביב טווח החצי שנה מן השפל של פברואר השנה. מבחינה זאת יכול השפל של שבוע שעבר להוות תחתית מקומית בתוך טווח הדשדוש של החודשים האחרונים. במידה ויחצה המדד את אזור ההתנגדות האמור לעיל בטווח שבין 1391-1395 יחכו למדד התנגדויות שהגבוהה שביניהן לטווח הזמן הנוכחי היא 1409.