מפת התמצאות לשבוע הקרוב.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף מצוי ב1438 ואמצע טווח המחיר של החודש הנוכחי ב1447. אזור התנגדות קרוב מצוי ב1452-1453. סגירה מעל רמות אלו תפתח אפשרות לעליה לאזור 1462-1465 אולם ככלל הנחות היסוד כפי שהובאו בשני הפוסטים האחרונים נשארו בעינן. מהלך העליות שהחל ב2009 הסתיים וכל עליה היא לצורך ירידה . כל עוד לא יחצה אזור השיא האחרון לא לא ישתנו הנחות יסוד אלו..

כל עלייה לצורך ירידה.

למרות שיתכן ויופיע תיקון השבוע לירידות שראינו בשבוע שעבר להערכתי מהלך העליות הארוך מאז תחתית 2008 הסתיים. הירידות שראינו עד כה עדיין אינן משמעותיות ואינן עמודות בשום קרריטריון מספרי ביחס לגדלים הקודמים של התנועות של המעוף לכן על אף שיתכן וניראה תיקון כלפי מעלה לא יהיה זאת אלא הרמה לצורך הנחתה.

רמת 1432 שציינתי בשבוע שעבר החזיקה עד כה תמיכה במידה ויתפתח מהלך עליות מתקן אזור ההתנגדות המשמעותי יהיה 1452 הוא אמצע הטווח של הירידות של שבוע שעבר.

כפי שציינתי אזור היעד המשמעותי הראשון הוא 1419. הוא אמצע הטווח שבין השיא האחרון לשפל של יולי השנה.

יעד  רחוק יותר הוא 1371 הוא אמצע הטווח שבין תחתית אפריל השנה לבין השיא של אוקטובר השנה. יעד זה מסתדר טוב אם הגדלים האופייניים של מהלכי ירידות , אפילו בשוק עולה, ומשום שהמגמה משתנה כעת סביר להניח שהם יהפכו ארוכים יותר.

image

יעד מינימלי שאפשר לצפות לו הוא 1369-56=1413 יעד זה קרוב מאד לרמה הראשונית שציינתי בראשית הדברים – 1419. במידה וישבר מחיר זה אפשר יהיה לצפות למחירים נמוכים יותר באזור 1365-75

לסיכום תמיכה לשבוע הקרוב ב1332 התנגדות ב1445 וכן ב1451 ומשם המשך מטה.

יגאל סקולניק.

סוף מהלך העליות שהחל ב2008

הניתוח היום יעסוק בסיבות לטענה המופיעה הכותרת בחלקו הראשון והעיקרי ובחלקו השני יציג ניתוח לטווח הקצר.

סיבה ראשונה לטענה הגבוה של שבוע שעבר ב1469.8מופיעה על ציר נקודות הקיצון של מדד המעוף כפי שציינתי בניתוח האחרון. מעבר לכך שהמחיר המצוי על ציר נקודות הקיצון של של 2008, 2011, 2007, הרי שפרקי זמן חודשים משיאים ותחתיות הסיטוריות מצויות היו על אותו ציר כפי שהודגם בתרשים מן הפוסט האחרון.

סיבה שניה היא המחזקת את הטענה היא שמשך הזמן האופייני של מחזורי ה-7 שנים פג. ולראיה; אם נבדוק את משכי הזמן החודשים של מחזוריות זו מן העבר ניראה כי משך הזמן בין שיא שבוע שעבר לשפל 2008 עומד היטב הקריטריונים.

image

כפי שאפשר לראות משך הזמן הממוצע של מהלכים אלו הוא 83 חודשים ומשך הזמן שעבר בין שיא 2007 עדי שיא שבוע שעבר גם הוא 83 חודשים.

בנוסף לטענות שהועלו עד כי ניראה כי מועד השיא עמד בקריטריונים של הזמן אותם ציינתי בפוסט על מחזוריות הגלים במעוף.

סיבה נוספת לטענה היא מתאם פרופורציונאלי בין שקולי המחיר והזמן מן העבר לשקולי זמן ומחיר שונים עד השיא בשבוע שבעבר. אביא כן דוגמא קצרה לעניין . למי שלא מצוי בגאומטריה בסיסית אפשר פשוט להתרשם מן המתאם בין הערכים על התרשים.

על רגל אחת קדמי הגדילה או או הצמצום בהם נעשה שימוש בחישובים הם: שורש 2=1.414, שורש 5=2.236 וכן שורש 10=3.612

image

 

אפשר לשים לב למתאם הקרוב בין השקול של התנועה בין שפל 2003-2008 השווה בגודלו כמעט לשקול התנועה בין שיא 2007 לבין השיא האחרון. גדלים אלה של 424-423 הם בתחום סטיה לגיטימי לשיטה זאת של עד 2%. כך אפשר לראות גם את המתאם בין שקול התנועה בין שפל 2008 לבין שפל 2011. אם נכפיל גודל זה גודל זה בשורש 5 נקבל את גודל השקול בין שפל 2008 עד השיא האחרון. באופן דומה אם נכפיל גודל זה בשורש 10 נקבל את גודל השקול משפל 2003. נקודה אחרונה בעניין זה. אם נכפיל את שקול התנועה של הירידה משיא 2007 עד שפל  2008 בשורש 2 נקבל גם כן את גודל המהלך משפל 2008. ישנם היבטים מתמטיים שונים שאפשר לציין אולם די בנתונים אלה המובעים כאן בינתיים.

 

עניין אחרון המעיד על חשיבות התאירך בו נתקבל השיא האחרון הוא משכי הזמן  שעברו עד אליו מתאריכים חשובים אחרים בהם חלו שיאים או תחתיות חשובות השנה. כך לדוגמא תאריך ה6/10/2014 מצוי 180 מעלות לשיא אפריל השנה.  כמו כן הוא מצוי 90 מעלות  משפל ה-9/7/2014. עוד אפשר לציין בהקשר זה שהתאריך מצוי 240 מעלות שנה ביחס לשפל פברואר השנה.

זה הזמן לסמן תמיכות למהלך הירידות שלפנינו בטווח הקצר 1450 שחשיבותו הסברה פוסט הקודם ואחריו החשוב יותר הוא 1432 ,אזור התמיכה החשוב ביותר לזמן הקרוב הוא 1420 הוא אמצע מהלך העליות האחרון שהחל ב1364.

סיכום : מהלך ירדות משמעותי לפנינו יעד ראשון להערכתי הוא 1419

 

יגאל סקולניק