אינדיקציות חשובות לחודש הקרוב

אמצע טווח המסחר של השבוע והחודש החולפים עומדת על 1475. אמצע הטווח של השנה החולפת עומד על 1387. לחודש הקרוב יש לשים לב היטב לתפקודה של רמת 1475 עד 1478 המהוות התנגדות חשובה. התמיכה החשובה עומדת על 1454 כל עוד לא תשבר רמה זאת מצוי המדד בדשדוש כאשר נקודת האמצע שלו היא כאמור 1475 .

נקודת הזמן המשמעותית לחודש הקרוב היא תאריך ה5-7 לינואר שכן, ה-6 לחודש מצוי 30 מעלות לתאריך השיא של דצמבר ב1497, ה-5 לחודש מצויה 90 מעלות לשיא אוקטובר השנה. כמו כן תאריך זה מצוי 240 מעלות לשפל מאי 2014 וכן 270 מעלות לשפל אפריל  (הנמוך השנתי של 2014) ותאריך ה7/1/15 מצוי 180 מעלות לשפל יולי 2014. ככלל תקופת זמן זאת מועדת לתנודתיות גדולה שכן היא מצויה בטווח שבין 48 לבין 49 חודשים לשיא 2011.. חשיבות נוספת נודעת לתאריכים אלה משולם קרבתם לסיום מחזור ה-7 שנים משיא 2007 במתכונתו הארוכה ביותר.

יעדי מחיר במידה ותיפרץ רמת 1497.

הרמה האמורה חשובה מאד ומכאן חשיבותה במידה ותפרץ מעלה.. אם נזכור את הגרפים המכמתים את גודלי מהלכי העליות בשנה וחצי האחרונות נזכור שגל העליות הגדול ביותר היה של 237  הרי שהערך המתקבל מהוספת ערך זה לתחתית פברואר השנה ב1278 הרי שמתקבל יעד במחיר של 1515.  התנגדויות  צפויות יהיהו באזור 1508 וכן 1515.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1470 ואמצע טווח החודש שעבר הוא בתמיכה אותה פגש המדד השבוע החולף ב1454. מבחינה זאת כיון המחירים חיובי ויהפוך חיובי יותר אם יחצה המדד את 1497.

יגאל סקולניק

1497 הייתה רמת התנגדות חשובה מאד.

בראשית השבוע עלה המדד ונגע ברמת 1497  ומשם ירד מעט עד 1474. רמת השיא אליה הגיע המדד מצויה הייתה 360 מעלות על הריבוע של 9 מרמת השיא של 1346 (שיא 2011). מצב זה בהמשך לדברים שנאמרו בניתוח האחרון הופך את הרמה לרמה פוטנציאלית לשיא מז'ורי במדד ופותח את הדרך למהלך ירידות כעת. המדד עלה 219 נקודות , קרוב מאד למהלך המקסימלי של עליות בשנה האחרונה ומכאן נפתחת הדרך לתיקון משמעותי מטה, שכפי שראינו, נוטה לרדת עד כה או 56 (ראה הירידה מ1469 עד 1412) נקודות או 104 נקודות . אם נחסר כעת 56 נקודות מן השיא ב1497 נקבל יעד ראשון ברמת 1440 ובמידה וירד מתחת רמה זאת בשבועות הקרובים יגיע גם לרמת 1379 (תיקון גדול).

האינדיקציות שיש לשים לב אליהן השבוע:

אמצע טווח המסחר של השבוע החולף מצוי במחיר 1485 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שעבר עומד במחיר 1456 מבחינה זאת ירידה מתחת רמת 1485 תפתח טווח תנועה ראשוני של 30 נקודות עד הרמה החשובה של 1456 שבה דיברנו לא מעט בעבר. חשיבות נוספת נודעת לרמה זאת משום היותה אמצע הטווח בין השפל ב1412 לבין השיא האחרון.. במידה ורמה זאת תישבר מטה יגיע המדד לרמת 1440 ומטה מכך.