על טווחים וחצאי טווחים במדד ת"א 25

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1612 ואילו אמצע טווח  החודש הנוכחי (מרץ עדיין) עומד על 1578. אמצע הטווח בין הנמוך של החודש שעבר ב1443 לבין השיא האחרון עומד על  1539. אמצע הטווח מן השיא האחרון עד הנמוך של השבוע החולף עומד על 1612 גם כן. נזכיר מן האמור בפוסטים קודמים כי מאז תחתית 2013 מתקן המדד 56 נקודות בתיקון קטן או 104- 109 נקודות בתיקון גדול. עוד יש לציין כי רוב מהלכי העליות מאז תחתית 2011 נעו בין 192 נקודות ל-203 נקודות למעט העלייה מתחתית אוגוסט 2013 עד שיא דצמבר אותה שנה ב1382 אז עלה המדד 237 (גודל אופייני לעליות מבכל מהלך העליות בין שפל 2007 לשיא 2007. מהלך העליות האחרון  גמע כבר 192

אם נחסר 56 נקודות מן השיא האחרון נקבל 1579 , קרוב מאד לרמת אמצע הטווח של החודש הנוכחי (מרץ). רק במקרה של שבירה של רמה זאת ינוע המדד לכיוון 1539 האמורה. אם נחסר 104 נקודות מן השיא נקבל את 1531.

יוצא אם כן שהתמיכה החשובה לזמן הקרוב היא ברמת 1579-8 ומתחתיה 1539. במקרה של עליה מעל 1612 התנגדות ברמת 1635.. ובמידה וייפרץ במהלך הזמן הקרוב אזור 1635 יתקבל 1680.

מבט ארוך טווח על המעוף.

כדי לראות את חשיבות רמת השיא האחרונה יש להביט בגרף הזווית השבועיות על מדד ת"א 25.. כפי שאפשר לראות הזווית האדומה אליה הגיע המדד בימים האחרונים היא זוית 45 מעלות משיא 2007. מבט מטה מראה שזזוית זאת שיצאה משפל 2003 הייתה התמיכה שסיימה את המפולת ב2008..

image

מכאן שבנקודה זאת יש להיות ער לאפשרות של היפוך מגמה כל עוד לא חוצה המדד מחדש את רמת 1635. כמובן שאם יחצה מחדש  ימשיכו המחירים לעלות.

בנוסף אני מעדכן כאן את הגרף מן הפוסט הקודם על מחזוריות ה29 חודשים שם נמדדו 29 חודשים לגרף חדש המודד 29.2 חודשים בהתאם לתחתית 2003. כפי שאפשר לראות המחזור מסתיים ב-10/4/2015.

image

אזורי מחיר וזמן חשובים לשבועות הקרובים.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1530 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שעבר עומד על 1482.5. מבחינה זאת לטווח הבינוני המצאות מתחת רמת 1530 אולם מעל 1482 במהלך החודש הזה תלמד על דשדוש בטווח מחירים שתחתיתו היא 1482 והגבוה 1540. 

מבחינת אזורי תמיכה חשובים לזמן הקרוב יש לציין את רמת 1492 היא אמצע הטווח שבין תחתית החודש שעבר לבין השיא האחרון ומעט מתחת רמת השיא של דצמבר האחרון ב1497. במידה ותשבר רמה זאת יעד המחיר הוא 1482. רק בשבירה של רמה זאת תתקבל אינדיקציה משמעותית למהלך ירידות. כאן רצוי לציין את כלל החצאים של גאן על פי שיאים ותחתיות יהפכו בעתיד ל50% של טווח. מבחינה זאת רמת 1492 הקרובה מספר נקודות לשיא דצמבר שנה שעברה היא רמה זאת. לטווח הקרוב..

אחת הסיבות שאני כל התקופה האחרונה מסתכל מטה מוסברת בפוסטים האחרונים העוסקים בזמן. אישור נוסף לכך שהשוק מיצה את מהלך העליות שלו מתקבל מן העובדה שטווח העליה בנקודות ובימים קלנדרים מתחתית 2011 מצויים שניהם על אותה זווית בריבוע של 9. תופעה דומה התקבלה גם בתחתית 2008.

עיקרו של דבר. סבירות גבוהה מאד שהשיא שראינו ביום רביעי הוא שיא מז'ורי לתקופה ארוכה מאד מעתה.  במידה ובשבועות הקרובים תשבר רמת 1482 יהיה בכך אישור לכך שכיון השוק הוא מטה עד אמצע 2016 לפחות.

נקודה חשובה נוספת מאז תחתית מאי 2012 התיקונים הטכנים היו או 109 נקודות או 56 נקודות. במילים אחרות , אם  נחסר 58 נקודות מן השיא האחרון נקבל פעם נוספת את 1482 ומשמעות הדבר של שבירת רמה זאת תהיה ירידה של לפחות 109 נקודות כלומר ירידה לאזור 1430 או קרוב לשיא אפריל 2014

זה הזמן להתחיל להיזהר שם בוול סטריט

מצורף כאן גרף ריבוע 144. בלי לסבך את הקוראים יותר מדי שימו לב ב-5 לחודש יפוג חצי הזמן של הריבוע כאשר המחיר נע את כל המהלך של 1440. זאת נקודה עם פוטנציאל היפוך דרמטי  – זהירות בימים ובשבועות הקרובים !

image

על חשיבות חודש מרץ השנה במעו"ף ובS&P 500 .

לפני שנרד לפרטים הנגזרים מן הכותרת נתייחס לעובדות השוטות שמראה גרף המעו"ף

.אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1506.75. אמצע הטווח של החודש החולף עומד על 1482.5. מבחינה זאת הכיוון ברור. התנגדות חשובה מצויה במחיר 1525 ולאחריה 1533-7. תמיכה חשובה היא השיא הקודם 1497 שבירה שלו תהיה אינדיקציה לחולשה.

חודש מרץ השנה הוא בעל חשיבות גדולה מכמה סיבות. מעבר לכך שעברו 49 חודשים משיא 2011 וכעת מצוי המעוף בחודש ה50  הקי שב-2 לחודש יפוגו 225 חודשים משפל 1996. ב6 לחודש מפוגו 72 חודשים משפל מרץ 2009 (תחילת גל העליות הנוכחי). ב17 לחודש יעברו 84 (שבע שנים משפל מרץ 2008) , ב-19 לחודש יעברו 81 חודשים משיא יוני אותה שנה , שנתיים משיא 2013    וכן 81 שבועות משפל אוגוסט 2013. משכי זמן אלה הם בעלי חשיבות רבה להיפוכי מגמה.

בנוסף על ישנו תדר המלווה את המעוף מז שיא 2000 בו כל 29 חודשים מתרחש שינוי מגמה משמעותי. החודש בתאריך  5 לחודש יעברו 29 חודשים מאז שיא ה3/10/2012.. להלן הגרף:

image

חשיבות גדולה נודעת לחודש זה גם במדד הS&P 500 . ב24 לחודש חל יום ההולדת או יום השנה של שיא  2000 (15 שנה) וב6 לחודש יעברו 72 חודש משפל מרץ 2009

במידה וימשיך מדד המעוף לעלות עוד השבוע  ניראה כי היעד הגבוה שלו מצוי ב1538 אולם משבוע יש להיות ער לאפשרות של היפוך מגמה כללי במדד המעו"ף ואף במדד האמריקאי.

 

יגאל סקולניק

 

.