1665 רמת התמיכה החשובה לשבוע הקרוב.

 

אמצע הטווח בין השיא ב1718 לבין התחתית האחרונה ב1613 היא 1665. במקרה של שבירת רמה זאת התמיכה הבה ב.1643 . מעבר לכך אמצע הטווח השבועי מצוי ברמת 1702 כך ששבירה של אמצע הטווח החודשי תאותת מטה.

האם הסתיים התיקון או שפני המדד כלפי מטה?

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1665 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1657. מבחינה זאת כל עוד לא יעלה המדד מעל1667 הרי שפניו עדיין מטה. כאן המקום לציין כי מהלך העליות האחרון גמע 251 נקודות – 14 נקודות יותר מכל מהלך עליות מאז תחתית 2011 . אולם מהלך הירידות המתקן של השבוע האחרון נעצר לפחות לעת עתה בטווח האופייני לתיקונים קצרים העומד על 56 נקודות.

מכאן ששבירה של רמת 1640 באם תתרחש צפויה להביא את המדד לאזור התיקונים הגדול יותר העומד על 110 נקודות כלומר לאזור 1596. מנגד עליה מעל 1665תעיד על עליה מחודשת לכיוון השיא ואף לעליה לאזור ההתנגדות המשמעותי ביותר בטווח הקרוב באזור שבין 1703 עד 1710

יגאל סקולניק