התמיכה החשובה לשבוע הקרוב היא 1681

במידה ותשבר רמה זאת יגיע המדד ל-1666 היא אמצע הטווח שבין 1718 לבין 1613.