אזורי התמיכה למהלך היורד עד מרץ 2016

1545 שעד שבוע שעבר היתה התחתית היתה האמצע בין התחתית של  יולי 2014 ב1363 לבין השיא 1728.מכיוון שזאת נשברה ביום חמישי האחרון היעד הבא הוא אזור השיא של דצמבר 2014 שהיה ב1497. אמצע הטווח שבין תחתית פברואר 2014 לבין השיא האחרון עומד על 1503. כך שיש לראות את הטווח שבין 1503 לבין 1497 כאזור תמיכה חשוב. באם ישבר אזור זה התמיכה המשמעותית הבאה מצויה ב1436 , היא אמצע הטווח שבין תחתית מאי 2012 ב-1037 לבין השיא האחרון ב-1728 . מבט על הרמות המסומנות על הגרף שלהלן  מצביע על העקרון שתבע גאן עוד בשנות השלושים של המאה הקודמת על פי שיא יהיה בעתיד רמת 50% של טווח.

image

יש לשים לב שאמצע הטווח של החודש הנוכחי בנתיים עווומד על 1575  וכנראה עוד ירד מחר.אמצע הטווח של השבוע שעבר עומד על 1558 ומבחינה זאת השוק בעמדת חולשה גדולה מאד השבוע.

מה המצב השבוע?

אמצע טווח המסחר של החודש שעבר עומד על 1635 (מעל מחיר המדד כעת) . לעומת זאת אמצע טווח המסחר  של השבוע שעבר עומד על 1582. פירושו של דבר שהשוק בעמדת המתנה  פחות בכל הקשור למגמה. יחד עם זאת יש לזכור שעצם ההמצאות מתחת רמת אמצע הטווח של כל מהלך הירידות היא עמדת חולשה. אינדיקציה לירידות השבוע תתקבל בשבירה של 1582 לפחות עד 1545,

אינדיקציה למהלך ירידות משמעותי תתקבל כמובן רק בשבירת הנמוך של החודש שעבר ב1545

אזורי ה50% של טווח הם אזורי תמיכה והתנגדות משמעותיים כפי שמראה הגרף הבא הם גם אזורים בהם פגש המחיר בעבר התנגדויות או תמיכות משמעותיות. מן הגרף הבא אפשר לראות את יעדי הירידה במידה ותשבר רמת 1545.

image

לעת עתה וכפי שהדברים משתמעים מפתיחת הדברים דשדוש, אומנם תנודתי מאד אבל דשדוש. תנודתיות גדולה זאת היא מסימני סיום מגמת העליות ארוכת הטווח…