יעד התנועה…

הנר השבועי של השבוע שחלף היה נר חיצוני , שהגבוה שלו גבוה מן הגבוה הקודם והנמוך נמוך מן הנמוך הקודם . מבחינה זאת הוא מהווה נר היפוך, המסיים את התיקון העולה האחרון.

אמצע הטווח של השבוע שחלף עומד על 1573 וכאמור בפוסטים הקודמים אמצע הטווח של החודש הקודם מצוי ב1534. מבחינה זאת רק שבירה של 1534 תאשר מהלך יורד משמעותי ויעדו להערכתי , במקרה ויצא לדרך , 1436. חשוב לציין באותו הקשר שאמצע טווח מהלך העליות האחרון עומד על 1529, כך ששבירה של רמה זאת, אם תופיע ,תהיה אינדיקציה לחידוש מהלך הירידות הכללי. כל עוד לא נשבר אזור זה יש להתייחס אליו כאל אזור תמיכה.

מחירים חשובים לשבוע הקרוב.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1578 ואילו אמצע טווח החודש שעבר כאמור 1534 כל עוד ימצא המדד בטווח שבין שני המחירים עדין אין חדש. רק פריצה וסגירה  מעל 1586 מחד, או שבירה של 1556 מאידך, ייתנו אינדיקציות לתנועה לכיוון כלשהו. במיקרה של פריצה מעלה , ההתנגדות החזויה היא 1600 ובמקרה של ירידות התמיכה אמורה להופיע באזור 1526-1536. בשלב זה אינדיקציה מז'ורית למהלך יורד תהיה רק בשבירה של 1526.

באופן כללי הערכתי הכללית היא שמדד המעוף ראה את הגבוה של מהלך העליות מאז תחתית 2008. הדבר אמור באותה מידה לגבי מדד הS&P 500 . העלייה האחרונה במדד זה היא secondery rally. , גם אם יחצה המדד האמריקאי את השיא האחרון לא יעבור אותו בהרבה. זמנו קצר. 

אינדיקציה לעליה חזרה לאזור השיא תתקבל במעו"ף רק בפריצה של 1600 . עד אז הכיוון נוטה במבט הרחב למטה ואילו בטווח הקצר מצוי המדד בדשדוש עצבני .. אציין שהדשדוש העצבני בטווח תנועה גדול הוא מסימני הסוף של מהלכי עליות.

שתי התנגדויות חשובות שאם לא ייפרצו יראו את הדרך למטה.

image

כפי שאפשר לראות אמצע הטווח שבין תחתית פברואר השנה לשיא יולי הוא 1586 אליו הגיע המדד ונסוג מעט לעת עתה. כמו כן אמצע הטווח שבין שיא יולי לבין תחתית ספטמבר  השנה הוא 1599. מבחינה זאת את העליהה האחרונה אפשר לתאר עדיין כ-bear market rally.  אכן מהלך העליות האחרון מאז תחתית ספטמבר בנוי משני שיאים ושתי תחתיות עולות כך שעדיין אין סימן לסיום סופי של מהלך העליות.. סימן בעל ערך לסיום העליות יהיה קודם שבירה של 1556 ואחר כך גם 1526 היא אמצע הטווח שבין 1584 לבין 1468. כמו כן אפשר לציין כי אמצע טווח המסחר של השבוע האחרון עומד על 1570 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1534 .

לסיכום המסקנה מן הנתונים שהוצגו לעיל היא שהשוק מייצר טווח דשדוש חדש. רק פריצה מחודשת של רמת 1600 תאשר עליה למחוזות גבוהים , אף לאזור השיא האחרון . אולם כל עוד זה לא קרה המצב כעת הוא דשדוש עם סבירות טובה לתיקון מטה לאזור 1526.

שבוע טוב לכולם.