סיום מספר פרקי זמן חשובים בימים הקרובים

שני פרקי זמן מסתיימים מחר והיום.

מחר הם 61 ימים משפל אוגוסט, כמו כן , בנוסף על האמור לגבי מחר יש להוסף כי בשניים עשר לחודש יחולו 182 ימים קלנדריים משפל אפריל השנה.

ריבוע הזמן והמחיר

הריבוע שלעיל מוסיף עוד נדבך אחד על הדברים; מחר מסתיים הריבוע שהחל בתחתית אפריל השנה. ובנוסף לעיל כפי שרואים בתרשים מטה מחר מסתיימים שליש הריבוע החדש שהחל ב1346

ריבוע 1468-1346

העיגול השחור בתרשים מראה כי המחיר הגיע אל הזווית היורדת 2*1 (הזווית הירוקה וכן כי הגיע לשליש הזמן של הריבוע).

משמעות הדברים היא שסבירות גבוהה מאד לתיקון כעת ואף למשהו דרמטי יותר. נזכיר כי תאריך זה של ה-10 לאוקטובר סימן פעמים רבות לאורך ההיסטוריה אזורי שיא בשווקים הפיננסיים.

שתי התנגדויות חשובות שאם לא ייפרצו יראו את הדרך למטה.

image

כפי שאפשר לראות אמצע הטווח שבין תחתית פברואר השנה לשיא יולי הוא 1586 אליו הגיע המדד ונסוג מעט לעת עתה. כמו כן אמצע הטווח שבין שיא יולי לבין תחתית ספטמבר  השנה הוא 1599. מבחינה זאת את העליהה האחרונה אפשר לתאר עדיין כ-bear market rally.  אכן מהלך העליות האחרון מאז תחתית ספטמבר בנוי משני שיאים ושתי תחתיות עולות כך שעדיין אין סימן לסיום סופי של מהלך העליות.. סימן בעל ערך לסיום העליות יהיה קודם שבירה של 1556 ואחר כך גם 1526 היא אמצע הטווח שבין 1584 לבין 1468. כמו כן אפשר לציין כי אמצע טווח המסחר של השבוע האחרון עומד על 1570 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1534 .

לסיכום המסקנה מן הנתונים שהוצגו לעיל היא שהשוק מייצר טווח דשדוש חדש. רק פריצה מחודשת של רמת 1600 תאשר עליה למחוזות גבוהים , אף לאזור השיא האחרון . אולם כל עוד זה לא קרה המצב כעת הוא דשדוש עם סבירות טובה לתיקון מטה לאזור 1526.

שבוע טוב לכולם.

על טווחים וחצאי טווחים במדד ת"א 25

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1612 ואילו אמצע טווח  החודש הנוכחי (מרץ עדיין) עומד על 1578. אמצע הטווח בין הנמוך של החודש שעבר ב1443 לבין השיא האחרון עומד על  1539. אמצע הטווח מן השיא האחרון עד הנמוך של השבוע החולף עומד על 1612 גם כן. נזכיר מן האמור בפוסטים קודמים כי מאז תחתית 2013 מתקן המדד 56 נקודות בתיקון קטן או 104- 109 נקודות בתיקון גדול. עוד יש לציין כי רוב מהלכי העליות מאז תחתית 2011 נעו בין 192 נקודות ל-203 נקודות למעט העלייה מתחתית אוגוסט 2013 עד שיא דצמבר אותה שנה ב1382 אז עלה המדד 237 (גודל אופייני לעליות מבכל מהלך העליות בין שפל 2007 לשיא 2007. מהלך העליות האחרון  גמע כבר 192

אם נחסר 56 נקודות מן השיא האחרון נקבל 1579 , קרוב מאד לרמת אמצע הטווח של החודש הנוכחי (מרץ). רק במקרה של שבירה של רמה זאת ינוע המדד לכיוון 1539 האמורה. אם נחסר 104 נקודות מן השיא נקבל את 1531.

יוצא אם כן שהתמיכה החשובה לזמן הקרוב היא ברמת 1579-8 ומתחתיה 1539. במקרה של עליה מעל 1612 התנגדות ברמת 1635.. ובמידה וייפרץ במהלך הזמן הקרוב אזור 1635 יתקבל 1680.

מבט ארוך טווח על המעוף.

כדי לראות את חשיבות רמת השיא האחרונה יש להביט בגרף הזווית השבועיות על מדד ת"א 25.. כפי שאפשר לראות הזווית האדומה אליה הגיע המדד בימים האחרונים היא זוית 45 מעלות משיא 2007. מבט מטה מראה שזזוית זאת שיצאה משפל 2003 הייתה התמיכה שסיימה את המפולת ב2008..

image

מכאן שבנקודה זאת יש להיות ער לאפשרות של היפוך מגמה כל עוד לא חוצה המדד מחדש את רמת 1635. כמובן שאם יחצה מחדש  ימשיכו המחירים לעלות.

בנוסף אני מעדכן כאן את הגרף מן הפוסט הקודם על מחזוריות ה29 חודשים שם נמדדו 29 חודשים לגרף חדש המודד 29.2 חודשים בהתאם לתחתית 2003. כפי שאפשר לראות המחזור מסתיים ב-10/4/2015.

image

עדכון מצב טכני של הזהב והצצה אל המעו"ף.

מאז פורסמה הסקירה על הזהב הגיע הזהב אל קו 1307 הנקודות וממנו החל לרדת , עד מועד כתיבת שורות אלה ירד עד 1228. המחיר הגיע עד חצי הטווח של מהלך העליות שבין 2008 ל2011 ושם הופיע התנגדות שאותה ציינתי בסקירה. כעת כדי לקבל אינדיקציה לאפשרות שהמגמה התהפכה חזרה למטה יש להביט בגרף הבא:

SNAGHTML24380413

רמת 1218 נקודות היא אמצע הטווח בין שפל נובמבר ב1130 לבין השיא האחרון ב1307. כל עוד יסגור המדד בימים הקרובים מעל רמה זאת וכל עוד יסגור מעל הזווית 45 מעלות היומית הרי שהמחיר ישאר בצד השוורי של המשוואה.

עוד יש לציין כי מהלך העליות הראשון (מסומן בקו ירוק ) נמשך 33 ימים וממנו נגזרו תאריכי ההיפוך המסומנים בגרף בקו אדום אנכי מקווקו. עד כה פעל התדר בדיוק רב כפי שאפשר לראות בגרף. התאריך הבא על פי תדר זה הוא ה-9/2/15 (יום שני הקרוב). מבחינה זאת אפשר לצפות לסיום מהלך הירידות מאז השיא ב1307. וחידוש העליות, הכל בכפוף לתנאים שצוינו קודם בעניין חצי הטווח וזווית ה45 מעלות העולה. במידה וירד המחיר ויסגור מתחת רמת 1218 , משמעות הדבר כי מהלך העליות מאז תחתית 1130 הסתיים ופני המחיר מטה ולא כפי שסברתי עד כה כי פני המחיר מעלה כעת. נקודה אחרונה היא שיום המסחר האחרון מצוי 90 מעלות מחזור השנה מתחתית נובמבר וגם מבחינה זאת משמעות הדבר שתחילת השבוע היא זמן מתאים לחזרה לעליות.

 

הצצה לכיוון המעו"ף

אמצע טווח המסחר של השבוע של השבוע שחלף עומד על 1455 אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1460 המצאות מעל רמה זאת פותחת טווח עליה אפשרי עד 1480 תחתית השבוע שעבר היית קרובה מאד לזווית 22.5מעלות שבועית העולה משיא 2007 שקבעה בעבר את שיא 2011 והיא מצויה השבוע ב1438.שבירה של רמה זאת ובמיוחד של 1430 היא אמצע הטווח שבין 1363 לבין השיא ב1497 יתנו אינדיקציה משמעותית למהלך ירידות.

מלמעלה רק חיה של השיא ב1497 תיתן אינדיקציה למהלך עולה נוסף

המדד במצב דשדוש וכל עודהוא מצוי בתוך   הגבולות האמורים אין חדש.

יעדי תנועה במדד ת"א 25 לשנה הקרובה על פי שיטת החצאים

אמצע טווח המסחר של חודש ינואר עומד על 1460 ואילו אמצע טווח המסחר של שבוע המסחר שחלף עומד על1455.6.. באותו הקשר חשוב לציין שרמת 1454 היא גם אמצע הטווח שבין תחתית אוקטובר האחרון ב1411.99 לבין השיא ב1497. מכל הבחינות האלו מראה מדד ת"א 25 חולשה כל עוד ימצא מתחת רמת 1460. משמעות שבירת 1454 הי שכעת יש לבדוק היכן עומדת נקודת החצי טווח שבין השיא לבין התחתית שקדמה ל1412. תחתית זאת הייתה ביולי שנה שעברה ב1363 אמצע הטווח שבין תחתית זאת לבין השיא האחרון עומד על 1430. שם צפויה התמיכה הבאה.

כלל אצבע הוא שחודש ינואר מצביע על כיוונה של רוב השנה הקרובה ומבחינה זאת סיומו של חודש ינואר בירידה מרמז על כך ששוק דובי ממשמש ובא. כאן יש להזכיר את היעדים החשובים של מהלך הירידות הממשמש ובא.:

1387 היא אמצע הטווח שבין תחתית פברואר האחרון לבין שיא דצמבר האחרון.

1321 היא אמצע הטווח שבין תחתית אוגוסט 2013 לבין שיא 2014

1239.4 הוא אמצע הטווח בין תחתית 2011 לבין השיא של דצמבר. על הרמה הזאת אין צורך להכביר במילים שכן רמה זאת הייתה התנגדות עיקשת בשנה 2012 אליה הגיע המדד לראשונה באוקטובר אותה שנה ולא חצה אותה מעלה עד מרץ 2013. הגעה לרמה זאת בחודשים הקרובים תתאים מאד לכלל של גאן על פיו שיאים ותחתיות יהפכו בעתיד ל50% של טווחים. כך שרמת 1240 שהייתה שיא משמעותי תהיה אמצע הטווח של כל העלייה מאז תחתית 2011.

סיכום

מעבר לחשיבות של השיא ב1497 שכבר הוזכרה בעבר עדיין אין אינדיקציה כלשהי לשינוי מגמה ראשי אולם פרמטרים הקשורים בזמן מלמדים על כך שזמן היפוך מגמה ראשי מתקרב ובא והשוק בפתח תקופת ירידות שאמורה להמשך עד אמצע 2016 לפחות..

יעדיו של המהלך קשים לחיזוי אולם כאן סביר להניח שניראה את רמות 1240 ואולי אף את רמת 1044 שהיא אמצע הטווח שבין תחתית 2008 לבין שיא 2014

מבחינת זמן חשוב לציין את חודש ינואר בפברואר שכן חודשים אלה הם 48-49 חודשים משיא 2011.  משכי זמן אלה הם פרקי זמן מועדים לשינויי מגמה מז'וריים.

אגב ב9 לחודש ימצא השוק האמריקאי 49 שנה מאז שיא 1966 שפתח תקופה של כמעט שני עשורים אבודים בהם נע השוק האמריקאי בתוך טווח כמעט קבוע עד1982. אידיקציה חזקה לתחילת שוק דובי במדד האס אנדי פי 500 תהיה שבירה של רמת 1960 נקודות.

אינדיקציות חשובות לחודש הקרוב

אמצע טווח המסחר של השבוע והחודש החולפים עומדת על 1475. אמצע הטווח של השנה החולפת עומד על 1387. לחודש הקרוב יש לשים לב היטב לתפקודה של רמת 1475 עד 1478 המהוות התנגדות חשובה. התמיכה החשובה עומדת על 1454 כל עוד לא תשבר רמה זאת מצוי המדד בדשדוש כאשר נקודת האמצע שלו היא כאמור 1475 .

נקודת הזמן המשמעותית לחודש הקרוב היא תאריך ה5-7 לינואר שכן, ה-6 לחודש מצוי 30 מעלות לתאריך השיא של דצמבר ב1497, ה-5 לחודש מצויה 90 מעלות לשיא אוקטובר השנה. כמו כן תאריך זה מצוי 240 מעלות לשפל מאי 2014 וכן 270 מעלות לשפל אפריל  (הנמוך השנתי של 2014) ותאריך ה7/1/15 מצוי 180 מעלות לשפל יולי 2014. ככלל תקופת זמן זאת מועדת לתנודתיות גדולה שכן היא מצויה בטווח שבין 48 לבין 49 חודשים לשיא 2011.. חשיבות נוספת נודעת לתאריכים אלה משולם קרבתם לסיום מחזור ה-7 שנים משיא 2007 במתכונתו הארוכה ביותר.

זמנים חשובים לשבוע הקרוב.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1449 ואמצע טווח המסחר של החודש שעבר על 1440, שם נתמך המדד כבר פעמיים.התנגדות קרובה במחיר 1455 ומעליה 1462 ומעליה 1469.. העליה השבוע מעל 1455 מעמידה מצב כדש שבו גודל השקול המתקבל אינו עומד בפרופורציה מתמטית לאף גודל קודם ומשמעות הדבר היא כניראה המשך עליה עד להשלמת שקול של 60.  השקול יכול להיות מושם או על ידי מעבר של זמן או על ידי עליה נוספת לאזורים שציינתי לעיל.. יש לשים לב השבוע לרמת 1449 ובמיוחד לרמת 1440. שבירה של רמה זאת תאשר מהלך ירידות .

יום ראשון השבוע  מצוי 90 מעלות משפל אוגוסט השנה וכמו כן 135  מעלות משפל יולי השנה . מבחינה זאת יש בתחילת השבוע פוטנציאל לסיום מהלך העליות מאז  1412.  באותו הקשר יש לציין שכעת מצוי המדד 72 חודש מאז תחתית 2008 ואזור זמן זה הוא בעל משמעות.  במידה ותחצה כלפי מעלה רמת 1455 כניראה שיעלה המדד לבדוק את אזור השיא של אוקטובר ב1469. כל אזור המחיר שבין 1462 לבין 1470 הוא אזור התנגדות משמעותי ..

גבולות גזרה לשבוע השלישי של נובמבר 2014

חצי טווח המסחר של השבוע האחרון עומד על 1447 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1440. למעשה נע המדד כל השבוע בטווח זה ונתמך על הגבול התחתון של הטווח האמור. כפי שציינתי בשבוע שעבר התמיכה החשובה היא אכן 1440 וירידה מתחתיה תיתן סימן ראשון לירידות כאשר התמיכה הראשונה אמורה להיות 1435 . ירידה מתחת רמה זאת בזמן הקרוב תכניס את המדד לגזרה חדשה שגבולה התחתון הוא 1398 וגבולה העליון 1435. כפי שציינתי בשבוע שעבר אזור ההתנגדות המשמעותי הוא 1455 וכל עוד לא ייפרץ כלפי מעלה כיון התנועה הוא מטה.

כפי שראינו בשנה האחרונה הווקטורים היורדים היו בגודל ממוצע של 60 ובזווית 60 מעלות אם נבנה סינריו דומה נקבל  גודל תנועה צפוי של 52 נקודות מטה על פני 30 ימים קלנדריים. אם נחסר 52 נקודות מ-1455 נקבל 1403 . אם נוסיף שלושים יום על תאריך השיא האחרון נקבל את ה10/12/14.

סיכום: הכיוון כעת הוא מטה. האינדיקציה הקריטית לקבלת היעד של אזור 1400 היא שבירה של 1435 בתנאי שלא תיפרץ רמת 1455.

יגאל סקולניק.

לאן השבוע…

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1444.6 ואמצע טווח המסחר של החודש שעבר עומד על 1440. מבחינה זאת יש לזכור מחיר זה לשבוע הקרוב שכן ירידה מתחתיו תלמד על חזרה לירידות לפחות בטווח הקצר. שקול התנועה של מהלך העליות בשבוע שעבר עמד על 44.15. אם נכפיל גודל זה בשורש 2 נקבל 62.45 שהוא גודל השקול של הירידה מן השיא אל התחתית של 1412 (ראה ניתוח השבוע הקודם).

SNAGHTML74b3cd52

. מבחינה זאת כל עוד לא יעלה המדד מעל הגבוה של שבוע שעבר (בדגש על אי חציית 1455) מצביע הדבר על כך שפני המדד מטה בטווח הקרוב , אל אזור התחתית האחרונה ומטה מזאת במידה וזאת תשבר.