אינדיקציות חשובות לחודש הקרוב

אמצע טווח המסחר של השבוע והחודש החולפים עומדת על 1475. אמצע הטווח של השנה החולפת עומד על 1387. לחודש הקרוב יש לשים לב היטב לתפקודה של רמת 1475 עד 1478 המהוות התנגדות חשובה. התמיכה החשובה עומדת על 1454 כל עוד לא תשבר רמה זאת מצוי המדד בדשדוש כאשר נקודת האמצע שלו היא כאמור 1475 .

נקודת הזמן המשמעותית לחודש הקרוב היא תאריך ה5-7 לינואר שכן, ה-6 לחודש מצוי 30 מעלות לתאריך השיא של דצמבר ב1497, ה-5 לחודש מצויה 90 מעלות לשיא אוקטובר השנה. כמו כן תאריך זה מצוי 240 מעלות לשפל מאי 2014 וכן 270 מעלות לשפל אפריל  (הנמוך השנתי של 2014) ותאריך ה7/1/15 מצוי 180 מעלות לשפל יולי 2014. ככלל תקופת זמן זאת מועדת לתנודתיות גדולה שכן היא מצויה בטווח שבין 48 לבין 49 חודשים לשיא 2011.. חשיבות נוספת נודעת לתאריכים אלה משולם קרבתם לסיום מחזור ה-7 שנים משיא 2007 במתכונתו הארוכה ביותר.

מודעות פרסומת

זמנים חשובים לשבוע הקרוב.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1449 ואמצע טווח המסחר של החודש שעבר על 1440, שם נתמך המדד כבר פעמיים.התנגדות קרובה במחיר 1455 ומעליה 1462 ומעליה 1469.. העליה השבוע מעל 1455 מעמידה מצב כדש שבו גודל השקול המתקבל אינו עומד בפרופורציה מתמטית לאף גודל קודם ומשמעות הדבר היא כניראה המשך עליה עד להשלמת שקול של 60.  השקול יכול להיות מושם או על ידי מעבר של זמן או על ידי עליה נוספת לאזורים שציינתי לעיל.. יש לשים לב השבוע לרמת 1449 ובמיוחד לרמת 1440. שבירה של רמה זאת תאשר מהלך ירידות .

יום ראשון השבוע  מצוי 90 מעלות משפל אוגוסט השנה וכמו כן 135  מעלות משפל יולי השנה . מבחינה זאת יש בתחילת השבוע פוטנציאל לסיום מהלך העליות מאז  1412.  באותו הקשר יש לציין שכעת מצוי המדד 72 חודש מאז תחתית 2008 ואזור זמן זה הוא בעל משמעות.  במידה ותחצה כלפי מעלה רמת 1455 כניראה שיעלה המדד לבדוק את אזור השיא של אוקטובר ב1469. כל אזור המחיר שבין 1462 לבין 1470 הוא אזור התנגדות משמעותי ..

גבולות גזרה לשבוע השלישי של נובמבר 2014

חצי טווח המסחר של השבוע האחרון עומד על 1447 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1440. למעשה נע המדד כל השבוע בטווח זה ונתמך על הגבול התחתון של הטווח האמור. כפי שציינתי בשבוע שעבר התמיכה החשובה היא אכן 1440 וירידה מתחתיה תיתן סימן ראשון לירידות כאשר התמיכה הראשונה אמורה להיות 1435 . ירידה מתחת רמה זאת בזמן הקרוב תכניס את המדד לגזרה חדשה שגבולה התחתון הוא 1398 וגבולה העליון 1435. כפי שציינתי בשבוע שעבר אזור ההתנגדות המשמעותי הוא 1455 וכל עוד לא ייפרץ כלפי מעלה כיון התנועה הוא מטה.

כפי שראינו בשנה האחרונה הווקטורים היורדים היו בגודל ממוצע של 60 ובזווית 60 מעלות אם נבנה סינריו דומה נקבל  גודל תנועה צפוי של 52 נקודות מטה על פני 30 ימים קלנדריים. אם נחסר 52 נקודות מ-1455 נקבל 1403 . אם נוסיף שלושים יום על תאריך השיא האחרון נקבל את ה10/12/14.

סיכום: הכיוון כעת הוא מטה. האינדיקציה הקריטית לקבלת היעד של אזור 1400 היא שבירה של 1435 בתנאי שלא תיפרץ רמת 1455.

יגאל סקולניק.

לאן השבוע…

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1444.6 ואמצע טווח המסחר של החודש שעבר עומד על 1440. מבחינה זאת יש לזכור מחיר זה לשבוע הקרוב שכן ירידה מתחתיו תלמד על חזרה לירידות לפחות בטווח הקצר. שקול התנועה של מהלך העליות בשבוע שעבר עמד על 44.15. אם נכפיל גודל זה בשורש 2 נקבל 62.45 שהוא גודל השקול של הירידה מן השיא אל התחתית של 1412 (ראה ניתוח השבוע הקודם).

SNAGHTML74b3cd52

. מבחינה זאת כל עוד לא יעלה המדד מעל הגבוה של שבוע שעבר (בדגש על אי חציית 1455) מצביע הדבר על כך שפני המדד מטה בטווח הקרוב , אל אזור התחתית האחרונה ומטה מזאת במידה וזאת תשבר.

התנגדויות אפשריות לתיקון וסימנים לאופי המהלך המתפתח כעת.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1433. אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1440.סימן לתיקון משמעותי בזמן הקרוב יהיה שבירה מעלה של 1440 כאשר אזור ההתנגדות הבא אחריו יהיה 1453 ואם זה ישבר מעלה יהיה בכך סימן כי פני המדד מעלה לאזור השיא מחדש. גודל המהלך היורד האחרון עד תחתית יום חמישי הייתה בגדר הנורמה בתוך מהלך השוק העולה מאז 2013. כפי שהודגם בניתוח מן השבוע שעבר. מכאן עולה הסבירות לתיקון .  יחד עם זאת הדגש כאן הוא שכל עוד לא תחצה כלפי מעלה1453 הרי שגם במגמה קצרת הטווח לא חל עדיין שינוי.

בנוסף על האינדיקציה שלעיל לכך שמהלך הירידות הראשון תם הרי שעל אף שלהערכתי השיא של מהלך העליות כבר ניקבע יתכן והמדד נכנס מחדש לתקופת דשדוש שכן כפי שאדגים להלן שקול התנועה של הירידה האחרונה אופייני לשקולי התנועה של  תקופת הדשדוש של 2013. מבחינה זאת כל עוד לא תשבר התחתית של יום חמישי האחרון  ההערכה היא שהשוק מצוי בשלב של פיזור סחורה לפני ירידות. כמו כן כפי שמראים החישובים שעל הגרף כל המהלכים הם מאותו סוג של הרמוניה. וכולם מתואמים מבחינת הגדלים שלהם.

image

סיכומו של דבר כל עוד לא יעלה השוק במהלך השבוע הנוכחי מעל 1440 הרי שיהיה בכך עדות לכך שלא הסתיים  מהלך הירידות הנוכחי קצר הטווח. עלייה מעל 1440 תהיה עדות לכניסה לתקופת דשדוש נוספת מעין אלו שראה השוק בשנים 2012-2013.. במידה ותשבר רמת 1411 יעיד הדבר על כך שעוד ירידות לפנינו וכיוונן הוא לאזור 1374.

יגאל סקולניק

מפת התמצאות לשבוע הקרוב.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף מצוי ב1438 ואמצע טווח המחיר של החודש הנוכחי ב1447. אזור התנגדות קרוב מצוי ב1452-1453. סגירה מעל רמות אלו תפתח אפשרות לעליה לאזור 1462-1465 אולם ככלל הנחות היסוד כפי שהובאו בשני הפוסטים האחרונים נשארו בעינן. מהלך העליות שהחל ב2009 הסתיים וכל עליה היא לצורך ירידה . כל עוד לא יחצה אזור השיא האחרון לא לא ישתנו הנחות יסוד אלו..

כל עלייה לצורך ירידה.

למרות שיתכן ויופיע תיקון השבוע לירידות שראינו בשבוע שעבר להערכתי מהלך העליות הארוך מאז תחתית 2008 הסתיים. הירידות שראינו עד כה עדיין אינן משמעותיות ואינן עמודות בשום קרריטריון מספרי ביחס לגדלים הקודמים של התנועות של המעוף לכן על אף שיתכן וניראה תיקון כלפי מעלה לא יהיה זאת אלא הרמה לצורך הנחתה.

רמת 1432 שציינתי בשבוע שעבר החזיקה עד כה תמיכה במידה ויתפתח מהלך עליות מתקן אזור ההתנגדות המשמעותי יהיה 1452 הוא אמצע הטווח של הירידות של שבוע שעבר.

כפי שציינתי אזור היעד המשמעותי הראשון הוא 1419. הוא אמצע הטווח שבין השיא האחרון לשפל של יולי השנה.

יעד  רחוק יותר הוא 1371 הוא אמצע הטווח שבין תחתית אפריל השנה לבין השיא של אוקטובר השנה. יעד זה מסתדר טוב אם הגדלים האופייניים של מהלכי ירידות , אפילו בשוק עולה, ומשום שהמגמה משתנה כעת סביר להניח שהם יהפכו ארוכים יותר.

image

יעד מינימלי שאפשר לצפות לו הוא 1369-56=1413 יעד זה קרוב מאד לרמה הראשונית שציינתי בראשית הדברים – 1419. במידה וישבר מחיר זה אפשר יהיה לצפות למחירים נמוכים יותר באזור 1365-75

לסיכום תמיכה לשבוע הקרוב ב1332 התנגדות ב1445 וכן ב1451 ומשם המשך מטה.

יגאל סקולניק.