אזורי התמיכה למהלך היורד עד מרץ 2016

1545 שעד שבוע שעבר היתה התחתית היתה האמצע בין התחתית של  יולי 2014 ב1363 לבין השיא 1728.מכיוון שזאת נשברה ביום חמישי האחרון היעד הבא הוא אזור השיא של דצמבר 2014 שהיה ב1497. אמצע הטווח שבין תחתית פברואר 2014 לבין השיא האחרון עומד על 1503. כך שיש לראות את הטווח שבין 1503 לבין 1497 כאזור תמיכה חשוב. באם ישבר אזור זה התמיכה המשמעותית הבאה מצויה ב1436 , היא אמצע הטווח שבין תחתית מאי 2012 ב-1037 לבין השיא האחרון ב-1728 . מבט על הרמות המסומנות על הגרף שלהלן  מצביע על העקרון שתבע גאן עוד בשנות השלושים של המאה הקודמת על פי שיא יהיה בעתיד רמת 50% של טווח.

image

יש לשים לב שאמצע הטווח של החודש הנוכחי בנתיים עווומד על 1575  וכנראה עוד ירד מחר.אמצע הטווח של השבוע שעבר עומד על 1558 ומבחינה זאת השוק בעמדת חולשה גדולה מאד השבוע.

מה המצב השבוע?

אמצע טווח המסחר של החודש שעבר עומד על 1635 (מעל מחיר המדד כעת) . לעומת זאת אמצע טווח המסחר  של השבוע שעבר עומד על 1582. פירושו של דבר שהשוק בעמדת המתנה  פחות בכל הקשור למגמה. יחד עם זאת יש לזכור שעצם ההמצאות מתחת רמת אמצע הטווח של כל מהלך הירידות היא עמדת חולשה. אינדיקציה לירידות השבוע תתקבל בשבירה של 1582 לפחות עד 1545,

אינדיקציה למהלך ירידות משמעותי תתקבל כמובן רק בשבירת הנמוך של החודש שעבר ב1545

אזורי ה50% של טווח הם אזורי תמיכה והתנגדות משמעותיים כפי שמראה הגרף הבא הם גם אזורים בהם פגש המחיר בעבר התנגדויות או תמיכות משמעותיות. מן הגרף הבא אפשר לראות את יעדי הירידה במידה ותשבר רמת 1545.

image

לעת עתה וכפי שהדברים משתמעים מפתיחת הדברים דשדוש, אומנם תנודתי מאד אבל דשדוש. תנודתיות גדולה זאת היא מסימני סיום מגמת העליות ארוכת הטווח…

איפה מצויה רמת המבחן של התיקון העולה?

אמצע טווח המסחר של הירידות  של השבוע שעבר עומד על 1637 . אזור זה צפוי להיות אזור התנגדות חשוב במידה וימשיך המדד לעלות. התנגדות עקבית באזור זה תראה למדד את הדרך מטה פעם נוספת. במידה ותיחצה רמה זאת מעלה רמת ההתנגדות הבאה תעמוד ב1656.

נקודת זמן שיש לציין כעת היא יום חמישי השבוע. אז יסתיימו 180 חודשים או 15 שנה מאז שיא 2000 נקודת זמן זאת היא בעלת חשיבות גדולה לסיומי סייקלים. לדעתי התנודתיות הגדולה שראינו השבוע אינה תופעה חולפת והיא תלווה אותנו עוד זמן רב.

ובאופן כללי אני חושב שכעת יש להיות מוכנים לשנה ומעלה של ירידות.

במקרה של שבירת 1684 יעד המחיר הראשון שאני רואה הוא 1585

אמצע הטווח שבין תחתית פברואר השנה לבין השיא האחרון עומד על 1585. כמו כן 7/8 הטווח שבין תחתית 2008 לבין השיא האחרון עומד על 1585..

מעבר לחישובי הטווחים הנל רצוי לציין שב-3/9/2015 יצויינו 15 שנים  או 180 חודש לשיא 2000 ואין זמן מושלם יותר מאזור הזמן הנוכחי כדי להתחיל לרדת.

1665 רמת התמיכה החשובה לשבוע הקרוב.

 

אמצע הטווח בין השיא ב1718 לבין התחתית האחרונה ב1613 היא 1665. במקרה של שבירת רמה זאת התמיכה הבה ב.1643 . מעבר לכך אמצע הטווח השבועי מצוי ברמת 1702 כך ששבירה של אמצע הטווח החודשי תאותת מטה.

האם הסתיים התיקון או שפני המדד כלפי מטה?

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1665 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1657. מבחינה זאת כל עוד לא יעלה המדד מעל1667 הרי שפניו עדיין מטה. כאן המקום לציין כי מהלך העליות האחרון גמע 251 נקודות – 14 נקודות יותר מכל מהלך עליות מאז תחתית 2011 . אולם מהלך הירידות המתקן של השבוע האחרון נעצר לפחות לעת עתה בטווח האופייני לתיקונים קצרים העומד על 56 נקודות.

מכאן ששבירה של רמת 1640 באם תתרחש צפויה להביא את המדד לאזור התיקונים הגדול יותר העומד על 110 נקודות כלומר לאזור 1596. מנגד עליה מעל 1665תעיד על עליה מחודשת לכיוון השיא ואף לעליה לאזור ההתנגדות המשמעותי ביותר בטווח הקרוב באזור שבין 1703 עד 1710

יגאל סקולניק