למרות ההתרגשות זה בינתיים תיקון טכני.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1487.5  ואמצע טווח המסחר של החודש הנוכחי עומד על 1466.  מבחינה זאת סגירה מעל 1496 בימים הקרובים תעיד על נטייה של השוק להמשיך מעלה..

כמה סייגים:: עד כה מאז השיא ביולי שנה שעבר. אף תיקון לא עבר את הגודל של 121 נקודות במחיר ו24 ימי מסחר בזמן. עד יום חמישי האחרון כבר עברו 25 ימי מסחר אולם גודל התיקון בזמן עדיין לא נחצה. אינדיקציה מאין זאת תהיה בחציה מעל 1504.

image

סגירה  בימים הקרובים מעל 1504תעמיד את אזור 1555 כאזור ההתנגדות המשמעותי הקרוב..

אינדיקציה אמינה לכך שמהלך שמהלך עליות משמעותי לפנינו תתקבל רק בחציית 1555

מודעות פרסומת

יעד התנועה…

הנר השבועי של השבוע שחלף היה נר חיצוני , שהגבוה שלו גבוה מן הגבוה הקודם והנמוך נמוך מן הנמוך הקודם . מבחינה זאת הוא מהווה נר היפוך, המסיים את התיקון העולה האחרון.

אמצע הטווח של השבוע שחלף עומד על 1573 וכאמור בפוסטים הקודמים אמצע הטווח של החודש הקודם מצוי ב1534. מבחינה זאת רק שבירה של 1534 תאשר מהלך יורד משמעותי ויעדו להערכתי , במקרה ויצא לדרך , 1436. חשוב לציין באותו הקשר שאמצע טווח מהלך העליות האחרון עומד על 1529, כך ששבירה של רמה זאת, אם תופיע ,תהיה אינדיקציה לחידוש מהלך הירידות הכללי. כל עוד לא נשבר אזור זה יש להתייחס אליו כאל אזור תמיכה.

מחירים חשובים לשבוע הקרוב.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1578 ואילו אמצע טווח החודש שעבר כאמור 1534 כל עוד ימצא המדד בטווח שבין שני המחירים עדין אין חדש. רק פריצה וסגירה  מעל 1586 מחד, או שבירה של 1556 מאידך, ייתנו אינדיקציות לתנועה לכיוון כלשהו. במיקרה של פריצה מעלה , ההתנגדות החזויה היא 1600 ובמקרה של ירידות התמיכה אמורה להופיע באזור 1526-1536. בשלב זה אינדיקציה מז'ורית למהלך יורד תהיה רק בשבירה של 1526.

באופן כללי הערכתי הכללית היא שמדד המעוף ראה את הגבוה של מהלך העליות מאז תחתית 2008. הדבר אמור באותה מידה לגבי מדד הS&P 500 . העלייה האחרונה במדד זה היא secondery rally. , גם אם יחצה המדד האמריקאי את השיא האחרון לא יעבור אותו בהרבה. זמנו קצר. 

אינדיקציה לעליה חזרה לאזור השיא תתקבל במעו"ף רק בפריצה של 1600 . עד אז הכיוון נוטה במבט הרחב למטה ואילו בטווח הקצר מצוי המדד בדשדוש עצבני .. אציין שהדשדוש העצבני בטווח תנועה גדול הוא מסימני הסוף של מהלכי עליות.

שתי התנגדויות חשובות שאם לא ייפרצו יראו את הדרך למטה.

image

כפי שאפשר לראות אמצע הטווח שבין תחתית פברואר השנה לשיא יולי הוא 1586 אליו הגיע המדד ונסוג מעט לעת עתה. כמו כן אמצע הטווח שבין שיא יולי לבין תחתית ספטמבר  השנה הוא 1599. מבחינה זאת את העליהה האחרונה אפשר לתאר עדיין כ-bear market rally.  אכן מהלך העליות האחרון מאז תחתית ספטמבר בנוי משני שיאים ושתי תחתיות עולות כך שעדיין אין סימן לסיום סופי של מהלך העליות.. סימן בעל ערך לסיום העליות יהיה קודם שבירה של 1556 ואחר כך גם 1526 היא אמצע הטווח שבין 1584 לבין 1468. כמו כן אפשר לציין כי אמצע טווח המסחר של השבוע האחרון עומד על 1570 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1534 .

לסיכום המסקנה מן הנתונים שהוצגו לעיל היא שהשוק מייצר טווח דשדוש חדש. רק פריצה מחודשת של רמת 1600 תאשר עליה למחוזות גבוהים , אף לאזור השיא האחרון . אולם כל עוד זה לא קרה המצב כעת הוא דשדוש עם סבירות טובה לתיקון מטה לאזור 1526.

שבוע טוב לכולם.

אזורי התמיכה למהלך היורד עד מרץ 2016

1545 שעד שבוע שעבר היתה התחתית היתה האמצע בין התחתית של  יולי 2014 ב1363 לבין השיא 1728.מכיוון שזאת נשברה ביום חמישי האחרון היעד הבא הוא אזור השיא של דצמבר 2014 שהיה ב1497. אמצע הטווח שבין תחתית פברואר 2014 לבין השיא האחרון עומד על 1503. כך שיש לראות את הטווח שבין 1503 לבין 1497 כאזור תמיכה חשוב. באם ישבר אזור זה התמיכה המשמעותית הבאה מצויה ב1436 , היא אמצע הטווח שבין תחתית מאי 2012 ב-1037 לבין השיא האחרון ב-1728 . מבט על הרמות המסומנות על הגרף שלהלן  מצביע על העקרון שתבע גאן עוד בשנות השלושים של המאה הקודמת על פי שיא יהיה בעתיד רמת 50% של טווח.

image

יש לשים לב שאמצע הטווח של החודש הנוכחי בנתיים עווומד על 1575  וכנראה עוד ירד מחר.אמצע הטווח של השבוע שעבר עומד על 1558 ומבחינה זאת השוק בעמדת חולשה גדולה מאד השבוע.

מה המצב השבוע?

אמצע טווח המסחר של החודש שעבר עומד על 1635 (מעל מחיר המדד כעת) . לעומת זאת אמצע טווח המסחר  של השבוע שעבר עומד על 1582. פירושו של דבר שהשוק בעמדת המתנה  פחות בכל הקשור למגמה. יחד עם זאת יש לזכור שעצם ההמצאות מתחת רמת אמצע הטווח של כל מהלך הירידות היא עמדת חולשה. אינדיקציה לירידות השבוע תתקבל בשבירה של 1582 לפחות עד 1545,

אינדיקציה למהלך ירידות משמעותי תתקבל כמובן רק בשבירת הנמוך של החודש שעבר ב1545

אזורי ה50% של טווח הם אזורי תמיכה והתנגדות משמעותיים כפי שמראה הגרף הבא הם גם אזורים בהם פגש המחיר בעבר התנגדויות או תמיכות משמעותיות. מן הגרף הבא אפשר לראות את יעדי הירידה במידה ותשבר רמת 1545.

image

לעת עתה וכפי שהדברים משתמעים מפתיחת הדברים דשדוש, אומנם תנודתי מאד אבל דשדוש. תנודתיות גדולה זאת היא מסימני סיום מגמת העליות ארוכת הטווח…

איפה מצויה רמת המבחן של התיקון העולה?

אמצע טווח המסחר של הירידות  של השבוע שעבר עומד על 1637 . אזור זה צפוי להיות אזור התנגדות חשוב במידה וימשיך המדד לעלות. התנגדות עקבית באזור זה תראה למדד את הדרך מטה פעם נוספת. במידה ותיחצה רמה זאת מעלה רמת ההתנגדות הבאה תעמוד ב1656.

נקודת זמן שיש לציין כעת היא יום חמישי השבוע. אז יסתיימו 180 חודשים או 15 שנה מאז שיא 2000 נקודת זמן זאת היא בעלת חשיבות גדולה לסיומי סייקלים. לדעתי התנודתיות הגדולה שראינו השבוע אינה תופעה חולפת והיא תלווה אותנו עוד זמן רב.

ובאופן כללי אני חושב שכעת יש להיות מוכנים לשנה ומעלה של ירידות.