התיקון העולה נמשך אבל…

חצייה של רמת 1538 לכאורה תעבור את כל רשת החצאים אותם הזכרתי בשבועות האחרונים . יחד עם זאת אזור הטווח שבין 1547 לבין 1555 צפוי להוות התנגדות חזקה יותר משום שהפעם מדובר בתבנית שהתהוותה על פני זמן ארוך של 3 וחצי שנים.

זווית 45 מעלות יורדת משיא 2015 וזווית 45 מעלות שבועית עולה מתחתית 2013
זווית 45 מעלות היורדת שבועית כבר שמשה תמיכה ונשברה וכעת היא מהווה התנגדות. בנוסף רמת 1555 הייתה שיא ינואר2018 וגם תמיכה ב25/10/18 ומהווה כעת התנגדות לאחר שנשברה. (מסומנת באובלים ירוקים)

בנוסף על הנאמר לעיל יש לציין את תאריך ה28 לינואר הוא תאריך השיא של ינואר שנה שעברה שחוגג השבוע יום הולדת.

סיכומו של עניין, לפנינו עוד מספר ימים של עליות השבוע עד 1547-1555. מאזור זה סביר שיירד המדד בין 110 לבין 120 נקודות. במקרה על עלייה מעל מחירים אלה יתקבל יעד עלייה לאזור 1581.

הטווח העליון של רצועת הדשדוש לפנינו.

image

כוונת הגרף השבועי המוצג לעיל היא להראות את חשיבות אזור ההתנגדות אליו הגיע המדד. הזווית הראשונה המסומנת בחץ אדום (באמצע התמונה) היא זאת העולה משיא שנת 2000 והיא מצויה היום ב-1229. הזוווית השניה המסומנת בחץ (בחלק העליון של התמונה.) היא זאת היורדת משיא שנת 2011 ומצויה היום במחיר 1238. רק בחציה מעלה של הזווית היורדת משיא 2011 יתקבל איתות למהלך עליות נוסף. כל עוד לא תפרץ התנגדות זאת מצוי המדד עדיין בתוך טווח הדשדוש שלו התוחם אותו בין 1240 לבין 1165 מאז אוקטובר 2012.

יגאל סקולניק