הטווח העליון של רצועת הדשדוש לפנינו.

image

כוונת הגרף השבועי המוצג לעיל היא להראות את חשיבות אזור ההתנגדות אליו הגיע המדד. הזווית הראשונה המסומנת בחץ אדום (באמצע התמונה) היא זאת העולה משיא שנת 2000 והיא מצויה היום ב-1229. הזוווית השניה המסומנת בחץ (בחלק העליון של התמונה.) היא זאת היורדת משיא שנת 2011 ומצויה היום במחיר 1238. רק בחציה מעלה של הזווית היורדת משיא 2011 יתקבל איתות למהלך עליות נוסף. כל עוד לא תפרץ התנגדות זאת מצוי המדד עדיין בתוך טווח הדשדוש שלו התוחם אותו בין 1240 לבין 1165 מאז אוקטובר 2012.

יגאל סקולניק

מודעות פרסומת