שתי התנגדויות חשובות שאם לא ייפרצו יראו את הדרך למטה.

image

כפי שאפשר לראות אמצע הטווח שבין תחתית פברואר השנה לשיא יולי הוא 1586 אליו הגיע המדד ונסוג מעט לעת עתה. כמו כן אמצע הטווח שבין שיא יולי לבין תחתית ספטמבר  השנה הוא 1599. מבחינה זאת את העליהה האחרונה אפשר לתאר עדיין כ-bear market rally.  אכן מהלך העליות האחרון מאז תחתית ספטמבר בנוי משני שיאים ושתי תחתיות עולות כך שעדיין אין סימן לסיום סופי של מהלך העליות.. סימן בעל ערך לסיום העליות יהיה קודם שבירה של 1556 ואחר כך גם 1526 היא אמצע הטווח שבין 1584 לבין 1468. כמו כן אפשר לציין כי אמצע טווח המסחר של השבוע האחרון עומד על 1570 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1534 .

לסיכום המסקנה מן הנתונים שהוצגו לעיל היא שהשוק מייצר טווח דשדוש חדש. רק פריצה מחודשת של רמת 1600 תאשר עליה למחוזות גבוהים , אף לאזור השיא האחרון . אולם כל עוד זה לא קרה המצב כעת הוא דשדוש עם סבירות טובה לתיקון מטה לאזור 1526.

שבוע טוב לכולם.

רמות מחיר חשובות לשבוע הנוכחי

אמצע טווח המסחר של החודש המסתיים לו עומד על 1215 נקודות. מבחינה זאת , ירידה מתחתיו תסמן כניסה לאזור חולשה, במיוחד לאור העובדה שאמצע טווח השבוע שעבר עומד על 1228. המצאות מתחת שתי רמות אלו תאשר נטיה לירידות מחיר בתוך טווח הדשדוש הגדול שבין 1248 לבין 1165.

image

גרף השעה שלעיל מראה את חשיבות רמת 1215. התחתית העולה האחרונה מאז היה מדד במחיר1172 מצויה ב1215 ; ירידה מתחת רמה זאת יוצרת מבנה של שיאים יורדים לראשונה מאז תחתית 1172

ניתוח הטווח שבין 1241.9 לבין התחתית של שבוע שעבר ב1214 מראה כי יעד התנועה הראשון הוא 1203. במידה ותשבר רמה זאת עוד צפויים מחירים נמוכים יותר באזור 1189. בהקשר זה יש להזכיר נשכחות את זווית ה-45 מעלות השבועית היוצאת משפל 2010 ומצויה השבוע במחיר 1186 ומהווה את הגדה התחתונה של תעלת המחירים העולה בין זוויות ה-45 מעלות השבועיות העולות משיא 2000 (גדה עליונה- 1231) לבין הזווית העולה משפל 2010 המצויה ב1186.

image

פרט שניראה שולי בגרף אולם מרכז חשיבות טכנית גדולה הוא הקו האופקי על רמת 1164 עליה נתמכות שלושה תחתיות שם מאז נובמבר 2012. כוחה של רמה זאת מקורו בכך שהיא אמצע טווח המסחר של כל מהלך הירידות של שנת 2011. כאשר תשבר רמה זאת במהלך השנה הנוכחית יינתן בכך האותי לירדה חוזרת אל אזור הזווית העולה משפל 2006 ומצויה כעת ב1063.

חשיבות מיוחדת יש גם לרמת 1208 שהיא אמצע הטווח שבין 1248 לבין 1165.