על טווחים וחצאי טווחים במדד ת"א 25

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1612 ואילו אמצע טווח  החודש הנוכחי (מרץ עדיין) עומד על 1578. אמצע הטווח בין הנמוך של החודש שעבר ב1443 לבין השיא האחרון עומד על  1539. אמצע הטווח מן השיא האחרון עד הנמוך של השבוע החולף עומד על 1612 גם כן. נזכיר מן האמור בפוסטים קודמים כי מאז תחתית 2013 מתקן המדד 56 נקודות בתיקון קטן או 104- 109 נקודות בתיקון גדול. עוד יש לציין כי רוב מהלכי העליות מאז תחתית 2011 נעו בין 192 נקודות ל-203 נקודות למעט העלייה מתחתית אוגוסט 2013 עד שיא דצמבר אותה שנה ב1382 אז עלה המדד 237 (גודל אופייני לעליות מבכל מהלך העליות בין שפל 2007 לשיא 2007. מהלך העליות האחרון  גמע כבר 192

אם נחסר 56 נקודות מן השיא האחרון נקבל 1579 , קרוב מאד לרמת אמצע הטווח של החודש הנוכחי (מרץ). רק במקרה של שבירה של רמה זאת ינוע המדד לכיוון 1539 האמורה. אם נחסר 104 נקודות מן השיא נקבל את 1531.

יוצא אם כן שהתמיכה החשובה לזמן הקרוב היא ברמת 1579-8 ומתחתיה 1539. במקרה של עליה מעל 1612 התנגדות ברמת 1635.. ובמידה וייפרץ במהלך הזמן הקרוב אזור 1635 יתקבל 1680.

גבולות גזרה לשבוע הקרוב : 1381-1400

אמצע טווח החודש שעבר עומד על 1388, ואילו אמצע טווח המסחר של החודש הוכחי עומד על 1399. אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1395. בסקירה לפני שבועיים ציינתי את הטווח שבין 1405 לבין 1388 . רמת 1388 החזיקה תמיכה יפה במהלך השבועיים האחרונים ושברה ביום חמישי האחרון משום כך אפשר לצפות שרמה זאת תשמש התנגדות . במידה וזאת תפרץ , ההתנגדות הבאה מצויה ב1400.

הגרף היומי

image

מאז השיא המשני ב1414 יצר הגרף שתי תחתיות יורדות וכן שיא יורד אחד אולם כל המבנה המפואר הזה מצוי בתוך טווח התיקון העולה האחרון מ1367 עד1414. מבחינה זאת קשה לראות כאן מגמה משמעותית. אם נבדוק את כל אזורי המחיר מאז השיא ב-1423 הרי שאמצע הטווח שבינו לבין תחתית 1367 עומד על 1395 ואילו אמצע הטווח המצומצם יתר עם השיא ב1414 עומד על 1391. כך שאם בוחנים את כל הפרמטרים שהועלו עד כה מראה המדד המקומי חולשה, אולם הוא מצוי בתוך טווח מחירים שבין 1367 לבין 1423. הטווח המיידי מראה על ירידה אולם המבט הרחב יותר מראה דשדוש משמים. רק שבירה של 137 תאותת על יציאה מאזור הדשדוש ומהלך משמעותי יותר כלפי מטה.

כפי שאפשר לראות מן הגרף רמת 1382 היא שיא דצמבר שנה שעברה. שבירה של רמה זאת תביא את מהדד לאזור 1367 ואף ל-1350 היא רמת האמצע של כל המהלך מן השפל של אוגוסט שנה שעברה ב1145 ועד השיא ב1423.

פיזור סחורה לפני מהלך ירידות ארוך

כאמור בניתוח הקודם, אמצע טווח המסחר של החודש הקודם עומד על  1346. אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1327.5 ואמצע הרבעון שחלף עומד על 1320. כעת כששנת 2013 נסתיימה אפשר לציין שרמת 1290 היא אמצע טווח המסחר של כל השנה שעברה. כפי שראינו בסקירה האחרונה התמיכה הקרובה של המעוף הוא ב1310-1316 וגם השבוע נתמך המדד באזור זה. מבחינה זאת כל עוד ימצא המדד מתחת ל1346 ומעל 1310 הוא מצוי בטווח דשדוש בנקודת הזמן הזאת. מבחינה זאת יוצא שירידה מ1310 תביא את המדד אל התמיכה הבאה ב1290 ולאחריה לאזור 1263 שהוא אמצע הטווח שבין 1145 (שפל אוגוסט  2013) לבין 1382 שיא דצמבר השנה.

גרף זוויות יומי.

image

עד כאן לשבוע הקרוב.

להערכתי השיא שנראה בתחילת דצמבר היה שיא ונקודת היפוך,והסיבות מפורטות בפוסט שפרסמתי ב11/10/2013. החודשים הקרובים לכל המאוחר עד סוף מרץ השנה אם אזור פיזור סחורה שלאחריו צפויות שנתיים ירידות לפחות במהלכן יגיע המדד עד לסביבות 987 נקודות לקראת סוף 2016

ניתוח שבועי וגבולות גזרה משוערים לשבוע הקרוב.

אמצע טווח התנועה של המחיר בחודש המסתיים לו עומד על 1221. אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1258, אם כי מדובר היה בשבוע קצר ומשום כך חשיבותו נמוכה יותר. כהמשך לדברים מן הסקירה הקודמת מובן כי רמת התמיכה הראשונה היא ב1254. כל עוד ישמור המדד מעל רמה זאת יעיד הדבר על מחירים גבוהים יותר בהמשך. מתחת רמה זאת 1246-8 היא התמיכה הבאה. המצאות מתחת רמות אלו תעיד על חולשה וחזרה לבדיקת רמות נמוכות יותר –1222.

אזורי ההתנגדות השבועי הוא 1263 ולאחריו מצויה התתנגדות החשובה יותר ברמת 1281. כפי שציינתי סקירה האחרונה אפשר להיעזר בסולם הערכים המובא להלן.

image

 

אזורי המחיר המסומנים בצהוב הם בעלי החשיבות הגדולה ביותר משום הימצאותם על זווית ה-45 מעלות. מכאן , כאמור 1281 התנגדות חשובה מאד. מתחתיה רמת 1254-5 כפי שכבר הוסבר בשבוע שעבר ומתחתיה רמת 1222

עדכון מצב לסגירת השבוע

אמצע הטווח של השבוע המסתיים עומד, כמו אמצע הטווח של הירידה מ1254 על 1223. אמצע הטווח של העלייה מ1191 עד 1235 עומד על 1213. המשמעות  – דשדוש בלא קריאת כיוון ברורה למעט גבלות הגזרה; 1213 יהווה טריגר לירידות ואילו שבירה של 1223 יהווה טריגר לעליות. גם במקרה של שבירה מטה אזור התמיכה מצוי ב1200 שם מצויה הזווית העולה משפל 2010 . במקרה של פירצה כלפי מעלה מצויה ההתנגדות ב1233

1208 תמשיך לעמוד במוקד לצורך קביעת כיוונו של השוק.

אמצע טווח המסחר של החודש החולף עומד על 1202 וככזה יש בו כדי לומר משהו על נטיית הכיוון של המדד בעת שהוא מצוי מעל רמה זאת ומתחתיה. יחד עם זאת טווח המסחר של החודש כלוא בתוך טווח המסחר של חודש דצמבר ואמצע טווח המסחר של חודש דצמבר אם כן בעל חשיבות גדולה יותר. אמצע טווח המסחר של חודש דצמבר עומד על 1208 המצאות מעל רמה זאת תעיד על כך כי המדד מתחיל לתפוס מומנטום מעלה לפחות בטווח הזמן המידי.  אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1196.8. כל עוד ימצא המחיר בין שתי רמות המפתח שציינתי לא יעיד על דבר.

תמונת המצב המשתקפת מן הגרף היומי מראה את גבולות התנועה של המחירים בחודשיים האחרונים – כאשר יפרצו אלו יינתן אות לאחד הכיוונים בין אם מעלה ובין אם מטה.

image

תמונה בעלת משמעות זהה ניבטת מן הגרף ארוך הטווח של המעו"ף מאז שנת 2000. שתי זוויות שבועיות תוחמות את תנועת המחיר : מלמטה הזווית העולה משפל 2010. והיא שתמכה את תחתיתו של המהלך היורד השבוע ומצויה השבוע ב1182, והשניה זווית שבועית עולה משיא 2000 המצויה השבוע השבוע במחיר 1227.

image

קל עוד להבחין בזווית השבועית היורדת משיא 2011 היא הזווית שהיוותה את ההתנגדות בשיא השנתי של 2012. זווית זאת מצויה השבוע ברמת 1240 נקודות.

סיכום האמור עד כאן. בטווח הקצר 1208 תהווה ציון דרך מעלה במקרה של פריצה וסגירה מעליה ואזור ההתנגדות הוא 1227 במקרה כזה. מלמטה שוכנת רמת 1182 שפריצה שלה תביא את המדד להתמודדות שלישית עם תחתיות נובמבר ודצמבר ב-1167-1164. עדי לקבל אישור למהלך עליות מגמתי וארוך יש לקבל אישור בפריצת 1240 נקודות.

מבחינת זמן יש לשים לב לאפשרות של יצירת נקודת קיצון ושינוי כיון בטווח הקצר מחר 27/1/2013. הזמן מצוי33.75 חודשים משיא 2010, 22.5  חודשים משפל מרץ 2011., 135 מעלות לשפל 2011 וכן 14 חודשים לשפל נובמבר 2011 כן מצוי הזמן 270 מעלות לשיא אפריל 2012 ועוד. די באלו כדי לסמן את התאריך כתאריך קיצון אפשרי , כפי הנראה לשיא מקומי כלשהו.

גבולות תנועה במחיר לשבוע הקרוב–מדד ת"א 25

מדוע 1208?

כפי שאפשר היה לראות , השבוע היוותה רמת 1208 אזור מפתח לקביעת bטיית תנועת המחירים. הסיבה לכך פשוטה למדי – רמה זאת היא אמצע הטווח בין השיא והשפל של חודש דצמבר האחרון, שבטווח התנועה שלו כלוא המחיר בשלב זה. מבחינה זאת כל עוד מצוי המדד מתחת רמה זאת הוא מצוי בעמדת חולשה ונטיה לירידות ,כל שכן, כאשר הוא מתחת אמצע טווח התנועה של השבוע החולף העומד על 1212.5. כל עוד לא ייפרצו שתי רמות אלו לא יחדש המדד את העליות . מצד שני , כדי לייצר תנועה מטה עליו לשבור את רמת 1200. את מפת רמות ההתנגדות והתמיכה המחושבות הנגזרות מטווח התנועה אפשר לראות בטבלה כאן:

image

כל  אזורי ההתנגדות והתמיכה של השבועיים האחרונים מצויים בטבלה זאת . מבחינה זאת אפשר יהיה להעריך שבמידה ותשבר רמת 1200 הנקודות ינוע המחיר בשלב ראשון לאזור 1176היא השמינית התחתונה של טווח התנועה ומבחינה זאת מתאימה לכלל ששיאים ותחתיות יהפכו ל50% אחוזים של טווחים. במילים אחרות אם התחתית של המהלך מ1224 היא 1200, הרי שכדי שרמת 1200תהפוך לרמת 50% על המדד לנוע לאזור 1176.

גרף סווינג צ'רט יומי.

image

התמונה העולה מן הגרף שלעיל היא ברורה – תנועה צידית בגבולות ברורים בין 1165 (אמצע טווח הירידות של של שנת 2011 וכמו כן) לבין 1238 (שיא יוני 2006) עם אפשרות למתיחת הגבולות עד הגבוה של החודש שעבר ב1248.8 (שיא שנת 2007). טווח תנועה יחסית רחב של 81 נקודות. בטווח הקצר אפשר לראות טווח צר יותר בין שיא ב-1224 לבין תחתית ב1200. פריצת הטווח הצר תחזיר את המדד אל התנועה במרחב הגדול יותר של טווח הדשדוש מאז שיא אוקטובר 2012.

בהסתכלות רחבה רמת 1174 היוותה בשנתיים החולפות (אוקטובר 2011 , אפריל 2012) התנגדות מז'ורית וככלל היא הפכה תפקיד מהתנגדות לתמיכה. כל עוד לא תשבר רמה זאת הרי שהמדד עדיין מחזיק מעמד בחלק העליון של טווח התנועה של 2011 ומבחינה זאת הצפייה היא לעליות לחלקים העליונים של הטווח.

תאריכים חשובים לחודש זה. יש להיות ער לתאריך ה-21כאפשרות של שיא או שפל בתאריך זה שכן הוא מצוי 18 חודשים או 180 מעלות משיא יולי 2011. כמו כן מצוי זמן זה 60 שבועות משפל נובמבר 2011. מעבר לכך תאריך זה הוא יום השנה לשיא ינואר 2012.

אזור שינוי כיוון מז'ורי צפוי בתאריך 27 לינואר שכן הוא מצוי 33.75 או 3*11.25 חודשים משיא 2010, 22.5 חודשים משפל מרץ 2011, 14 חודשים משפל 2011, 270 מעלות מחזור השנה משיא אפריל 2012 וכן 3*11.25 חודשים משפל יוני 2012. בנוסף לאמור לעיל כל מי שיביט בגרף יראה איזו חשיבות יש לתאריכים שבין 27 29 לחודש בשנתיים האחרונות. לשם דוגמא: שיא אוקטובר 2011 , שפל נובמבר 2011, שפל פברואר 2012, שאי אפריל 2012, שפל מאי 2012 וכן שפל דצמבר 2012.

סיכום : עליה מעל 1208 תביא לעליה ל1224 , ירידה מתחת 1200 תביא למהלך לאזור 1186 בשלב ראשון בלבד ואף מטה מכך. שבירה של 1164 תאשר שוק דובי. חציה של 1124 תחזיר לאזור 1240 ורק פריצה של 1249 תאשר תחילת מהלך עולה ארוך יותר שיביא לקירבה מחודשת לשיא 2011. יש לשים לב לתאריכים ה-21/1/13 וכן ובמיוחד לתאריך 27/1/13 להיפוכי מגמה לפחות בטווח הקצר.