שתי התנגדויות חשובות שאם לא ייפרצו יראו את הדרך למטה.

image

כפי שאפשר לראות אמצע הטווח שבין תחתית פברואר השנה לשיא יולי הוא 1586 אליו הגיע המדד ונסוג מעט לעת עתה. כמו כן אמצע הטווח שבין שיא יולי לבין תחתית ספטמבר  השנה הוא 1599. מבחינה זאת את העליהה האחרונה אפשר לתאר עדיין כ-bear market rally.  אכן מהלך העליות האחרון מאז תחתית ספטמבר בנוי משני שיאים ושתי תחתיות עולות כך שעדיין אין סימן לסיום סופי של מהלך העליות.. סימן בעל ערך לסיום העליות יהיה קודם שבירה של 1556 ואחר כך גם 1526 היא אמצע הטווח שבין 1584 לבין 1468. כמו כן אפשר לציין כי אמצע טווח המסחר של השבוע האחרון עומד על 1570 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1534 .

לסיכום המסקנה מן הנתונים שהוצגו לעיל היא שהשוק מייצר טווח דשדוש חדש. רק פריצה מחודשת של רמת 1600 תאשר עליה למחוזות גבוהים , אף לאזור השיא האחרון . אולם כל עוד זה לא קרה המצב כעת הוא דשדוש עם סבירות טובה לתיקון מטה לאזור 1526.

שבוע טוב לכולם.

ניתוח מיוחד–הזהב על סף פריצה מעלה וסיום רשמי של הירידות מאז 2011.

משום שאין חדש בכל הקשור במדד המעוף המשייט בחלל כאילו איבד את כוח הכבידה, מוקדש ניתוח זה לזהב במראה סימנים ראשונים לאפשרות פריצה וסיום רשמי של מהלך הירידות מאז 2011.

בניתוח שיובא כאן יוצג מצב גרף הזהב דרך שלושה כלי ניתוח שונים : ריבוע 52 מורחב , זווית חודשיות ארוכות טווח, וניתוח הוויברציה של הנכס מאז שיא 2011.

גרף הזהב במבט דרך זוויות חודשיות

SNAGHTMLe4b9b11

אין ספק גם בשעה זאת באשר לחולשתו הגדולה של מחיר הזהב שניבטת דרך הימצאותו הרחק מתחת זווית ה45 מעלות העולה מתחתית 2001 וכן מתחת זווית ה45 מעלות היורדת משיא 2011. חשיבותה של זווית זאת ניכרת היטב בהתנגדות שהציבה למחיר בשיא אוקטובר 2012. הסימן הראשון שמושך את תשומת הלב לאפשרות של שינוי מגמה  הוא החלפת תפקידה של זווית ה67.5 מעלות היורדת משיא 2011 והגעה ונגיעה במדויק בזווית 45 מעלות היורדת משיא מאי 2012. מאז מאי 2012 נגע המחיר זאת הפעם החמישית (ביום שישי האחרון  בזווית זאת אולם בשלב זה עדיין לא נסוג ממנה. במידה ויחצה המחיר את 1282 בטווח הזמן הקרוב יהיה בכך סימן ראשון לשינוי מגמה. על כך נוסיף את החלשות מגמת הירידות הבאה לידי ביטויי בהישארות מעל זווית 22.5 מעלות העולה משפל 2001. במידה ויחצה המחיר את זווית ה45 האמורה יעלה המחיר בשלב ראשון לאזור 1386 המסומנת בקו האופקי הירוק המהווה 2/3 טווח המחיר של ריבוע 2080 נקודות על 208 חודשים. (4*52=208).

חצאי טווחים

אמצע הטווח בין שפל 2001 לשיא 2011 מצוי ב1089 40 נקודות בלבד מתחת שפל נובמבר האחרון. מבחינה זאת כל עוד לא ירד המחיר מתחת רמה זאת מהווה הדבר בנקודות זמן זאת סיבה טובה לבחינת אפשרות קניה של הנכס. לעומת זאת חצי הטווח בין שפל 2008 לשיא 2011 מצוי במחיר 1302 על קו 5/8 של טווח המחיר של הריבוע. חציה של רמה זאת תאשר ברמת ביטחון גבוה למדי כי פני המחיר כעת הם לעבר 1526 הוא חצי הטווח בין שיא 2011 לשפל 2014.

טווחי המנעד של הזהב מאז שיא 2011

SNAGHTMLe61b9c8

מבט פשוט מראה שלמעט הנפיליות של 2013 גודל התנעות מעלה או מטה שומר על אחידות רבה בכל הקשור לגודלי התיקונים מעלה בתוך השוק הדובי הניראה בגרף זה. כפי שאפשר לראות גודלי מהלכי העליות נעים בין 270 נקודות לבין 211 (הקצר ביותר עד כה). להלן טבלה המתארת את גודלי המהלכים העלים והיורדים הנראים בגרף.

image

ניראה כי מהלך העליות הגדול ביותר מאז השיא עומד על 271 נקודות חציה של גודל מהלך זה בגל העליות הנוכחי תיתן את האישור האחרון לכך כי פני המדד הם לרמת 1526 ואף גבוה מכך אם יתבסס מעל רמה זאת. אם נוסי,ף 270 נקודות לשפל ב1130 נקבל את רמת 1400 שחצייתה תיתן את האישור האחרון לכך כי פני המחיר מעלה לרמות גבוהות יותר. עד יום שישי האחרון השלים הזהב עליה של 152 נקודות , עליה שעדיין אינה עומדת בסדר הגודל של התיקון הקטן ביותר עד כה. אם נוסיף את התיקון הקטן ביותר עד כה של 211 נקודות נקבל את 1341 .

לסיכום ראשית חכמה על המחיר לחצות את 1282.4 בימים הקרובים. אם לא יעשה כן אפשר יהיה לצפות לירידה לפחות לאזור 1206 וגם בה לא יהיה כדי להפריע למבנה העולה ניראה בגרף מאז תחתית 2014. עלייה מעל 1282 תציב התנגדויות במחירים 1302  ולאחריה בטווח שבין  1386 לבין 1400 ואחר כך אף במחיר 1526.

 

יגאל סקולניק

פיזור סחורה לפני מהלך ירידות ארוך

כאמור בניתוח הקודם, אמצע טווח המסחר של החודש הקודם עומד על  1346. אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1327.5 ואמצע הרבעון שחלף עומד על 1320. כעת כששנת 2013 נסתיימה אפשר לציין שרמת 1290 היא אמצע טווח המסחר של כל השנה שעברה. כפי שראינו בסקירה האחרונה התמיכה הקרובה של המעוף הוא ב1310-1316 וגם השבוע נתמך המדד באזור זה. מבחינה זאת כל עוד ימצא המדד מתחת ל1346 ומעל 1310 הוא מצוי בטווח דשדוש בנקודת הזמן הזאת. מבחינה זאת יוצא שירידה מ1310 תביא את המדד אל התמיכה הבאה ב1290 ולאחריה לאזור 1263 שהוא אמצע הטווח שבין 1145 (שפל אוגוסט  2013) לבין 1382 שיא דצמבר השנה.

גרף זוויות יומי.

image

עד כאן לשבוע הקרוב.

להערכתי השיא שנראה בתחילת דצמבר היה שיא ונקודת היפוך,והסיבות מפורטות בפוסט שפרסמתי ב11/10/2013. החודשים הקרובים לכל המאוחר עד סוף מרץ השנה אם אזור פיזור סחורה שלאחריו צפויות שנתיים ירידות לפחות במהלכן יגיע המדד עד לסביבות 987 נקודות לקראת סוף 2016

אזור ההתנגדות המשמעותי לשבוע הקרוב הוא 1346

אמצע טווח התיקון בין התחתית של 1310 לבין השיא ב1336 עומד על 1323.5  אזור זה מצטרף לרצף הערכים שנערמים באזור זה.

1328

1325

1323.

יש לשים לב להמצאות המדד מעל או מתחת הטווח האמור לעיל כדי לקבל כיון לשבוע הקרוב. עליה וסגירה מעל 28 תלמד על כוונה לעלייה  לאזור 1346 (שיא 2011) אזור שהוא גם שיא שיא הסטורי וכן אזור אמצע חשוב לטווח הזמן הנוכחי
1346=2/(1382+1310).

אזורי התנגדות ותמיכה לשבוע הקרוב.

אמצע הטווח בין שיא מרץ לבין שפל אפריל עומד על 1223 אמצע הטווח של השבוע החולף עומד על 1225.8 ואמצע החודש שחלף עומד על 1230. עלייה מעל רמות אלו תפגיש את המדד עם אזור ההתנגדות שבין 1238 לבין 1242. במקרה של חציית רמת 1242 אזור ההתנגדות הבא מצוי ב1255. הרמות האמורות נראות בבירור על הגרף הבא.

image

מעבר לרמות המחיר המצויינות יותר מן הכל ניכרת העובדה שהמדד עדיין באזור דשדוש. סימנים לכוונה לפרוץ את אזור הדשדוש יהיו פריצה של רמת 1243 ולאחריה 1254 . מלמטה עוד חזון למועד.

שבוע מוצלח

יגאל סקולניק

רמות מחיר חשובות בתוך סבך הדשדוש של חצי השנה האחרונה.

ביום רביעי יפוגו 243 ימים משיא אוקטובר שנה שעברה – השיא ממנו החל הדשדוש של 8 החודשים החולפים – אולי משם תגיע הישועה מן הדשדוש המתיש.

אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1230 נקודות . לעומת זאת אמצע טווח המסחר של החודש החולף עומד על 1217. עוד אפשר להוסיף שאמצע טווח הירידות משיא מרץ עד שפל מאי עומד באמצע בין השניים ב-1223. מבחינה זאת ירידה מתחת 1230 ואף מתחת ל1223 לא תעיד על מהלך משמעותי אלא אם כן תשבר גם רמת 1217. סך הכל הדשדוש נמשך אולם התמיכה שלו הולכת ועולה .

התמיכה של אזור הדשדוש של החודשים האחרונים  היא למעשה זווית ה45 מעלות השבועית העולה משפל 2010 וזאת מצויה השבוע ב1200 נקודות. ירידה מתחת רמה זאת תעיד על מהלך ירידות ועל סיום מתקרב של הדשדוש בין 1254 לבין 1165.

image

שבוע טוב

יגאל סקולניק

עדכון מצב לסגירת השבוע

אמצע הטווח של השבוע המסתיים עומד, כמו אמצע הטווח של הירידה מ1254 על 1223. אמצע הטווח של העלייה מ1191 עד 1235 עומד על 1213. המשמעות  – דשדוש בלא קריאת כיוון ברורה למעט גבלות הגזרה; 1213 יהווה טריגר לירידות ואילו שבירה של 1223 יהווה טריגר לעליות. גם במקרה של שבירה מטה אזור התמיכה מצוי ב1200 שם מצויה הזווית העולה משפל 2010 . במקרה של פירצה כלפי מעלה מצויה ההתנגדות ב1233