סיום ריבוע יומי – טווח שנת 2011.

ביום שלישי ה-12/3/2013 יסתיימו להם 364 ימי מסחר מאז תחתית ספטמבר 2011. נקודות זמן מסוג זה הן אלו המזמנות שינויי מגמה מז'וריים יותר מאחרות. התאריך האמור מתיישר עם האמור בניתוח מסוף השבוע האחרון. מצבים מסוג זה הם אלו שיש לחכות להם בדריכות רבה שכן כאן  מצטלבים להם כמה חישובי זמן. יש לתת דגש מיוחד לרמת 1208 נקודות במעוף שהיא למעשה אמצע טווח המסחר של הדשדוש הנוכחי, שם נתמך המדד לאחרונה פעמיים. שבירת רמה זאת תתן מהלך ירידות משמעותי מאד. סבירות נמוכה יותר אולם קיימת היא של מקרה פריצה של 1241. במקרה זה ינתן אות למהלך עליות. אולם כאמור אירוע זה הוא בעל הסבירות הנמוכה ביותר מבין השתיים.

image

יגאל סקולניק

ריבוע 144 שעות על 144 נקודות.

בגרף המצורף אשר לראות כיצד מציית השוק לחוקיות של המספר 144 . הקווים האנכיים במסומנם הם נקודות זמן צפויות לשינוי מגמה ואילו הקווים האופקיים הם רמות המחיר היחסיות של הטווח של 144 נקודות.

התחתית של שבוע שעבר ב-1267 לא היתה מקרית אפשר לשים לב שם להצטלבות הזמן והמחיר – אינדיקציה לשינוי מגמה צפוי. בשלב זה אפשר לצפות פעם נוספת לירידה לאזור זה עד ה-16 לחודש.

image

כפי שאפשר לראות בגרף המצורף קיבלנו תחתית , בתאריך המשוער , יום לפני הזמן המשוער.