בשלב זה אין חדש תחת השמש–הכיון עדיין 1263.

גרף זוויות יומי

image

ריבוע טווח יומי זה מתאר את התנהגות המדד בטווח הקצר היטב הן במונחי זמן והן במונחי מחיר. אפשר להבחין בראש ובראשונה שהשיאים של המדד הם עדיין שיאים יורדים וכן התחתית האחרונה נמוכה מן הקודמת . משמעות הדבר שלפחות כעת כיון המחירים עדיין ממשיך להצביע מטה. מן הגרף עולים אזורי המחיר האידיקטביים לטווח הזמן של הימים הקרובים. מלמטה 1293 שבמקרה שבירת אזור זה יהפוך 1263 היעד הבא. מעל 1322 שילמד על שינוי מגמה וחזרה לעליות (לפי מצב הגרף כעת. אינדיקציה זאת יכולה עוד להשתנות במידה וייווצר שיא נמוך חדש.)

תומךבאמור לעיל לגבי חשיבות 1322 הוא אמצע טווח המסחר של חודש ינואר העומד על 1321. פירושו של דבר שכל עוד לא ייפרץ מחיר זה, ישאר הכיון הכללי של המדד כלפי מטה אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1307. מבחינה זאת כל עוד ישאר המחיר מתחת אזור זה יעיד הדבר על צפי להמשך ירידות. חשיבות אזור זה מתקבלת מן הגרף הבא:

ריבוע טווח 2011

image

1302 היא 7/8 טווח הריבוע של שנת 2011 גם כאן אפשר לראות כיצד משמבות חלקות הטווח השונות שלו כהתנגדויות ותמיכיות משמעותיות. יחד עם זאת משום גודלו היחסי אפשר לאפשר חריגה של מספר נקודות מעלה או מטה מן הקווים האופקיים על הגרף. על כל פנים במקרה של המצאות מתחת רמת 1302 תצביע על משיכה אל אזור ה5/8 של הריבוע הוא הגבוה של מרץ שנה שעברה ב-1254 (קרוב מאד לאזור היעד מן הריבוע הקודם.

הערה: יש לשים לב להתנהגות המחיר סביב תאריך 11/2/13 הן משום היותר 5/8 של הריבוע השני בזמן והן משום היות נקודת זמן זאת תאריך שפל 2003.

 

סיכום

: הניתוח רובו ככולו מצביע על המשך מהלך הירידות השבוע כאשר כל עוד ימצא המחיר מתחת 1307 יצביע הדבר על המשך הנטייה לירידות. עליה מעל רמה זאת תהפוך את הכיון ותתן אפשרות לעליה חוזרת לאזור 1322 לפחות בשלב הראשון. המצאות מתחת רמת 1293 נקודות תתן אישור נוסף למהלך ירידות נוסף לאזור 1263.

 

יגאל סקולניק.

1219אזור המפתח לשבוע הקרוב

אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1210 , אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 1206. מבחינה זאת פני המחיר בטווח המיידי עדיין מצביעים מעלה.

הגרף היומי בליווי זוויות מאזורי השיאי האחרונים מצביע על התנגדות בין 1216 עד 1219: הזווית האדומה היורדת מן השיא ב1237 מצויה מחר ב1214 כמו כן הזווית בשיפוע חצי היורדת משיא מרץ השנה מצויה ב1216. מעל האוזר זה במעט מצוי אמצע הטווח שבין שיא מרץ לבין השפל האחרון ב1184 וזה מצוי ב1219. מבחינה זאת יש לתת תשומת לב מיוחדת לאזור זה שכן בחציה שלו יתברר כי פני המדד שוב כלפי מעלה לאזור השיא שלו בטווח שבין 1230-1254.

 

image

מבחינת זמן חשוב לשים לב השבוע לתאריכים שבין 15-16 לחודש (מי שרוצה לדעת מדוע מוזמן לבדוק את התאריכים האלה ב7 השנים האחרונות. למותר לציין שתאריכים אלה מציינים 7 שנים לשפל של מלחמת לבנון השנייה. כמו כן מצוי תאריך זה 240 מעלות מחזור השנה משפל עמוד ענן בשנה שעברה.

עיקרו של דבר . התמיכה החשובה לשבוע הקרוב 1206 ההתנגדות ב1219 ולאחריה 1237 יש לשים לב לאמצע החודש כנקודה פוטנציאלית לשינוי כיון.

יגאל סקולניק

קווים מנחים לשבוע הקרוב–17/2/13 מדד ת"א 25

אמצע טווח המסחר של השבוע החולף עומד על 122.61. אמצע טווח המסחר של החודש הקודם (ינואר) עומד על 1200. מבחינה זאת המצאות המחיר בין המחירים האלה לטווח השבוע הקרוב תלמד על חוסר כיוון . שבירה מטה של 1200 תאשר מהלך יורד ואילו פריצה וסגירה מעל 1222.6 תאשר תנועה כלשהי מעלה. יש לשים לב לרמת 1208 היא אמצע הטווח שבין ש1248.8 לבין 1165 המצאות מעליה כשלעצמה מלמדת על עמדת חוזקה כללית אולם לצורך המשך מהלך העליות על המדד לעלות מעל רמת האמצע של השבוע החולף.

מה קרה השבוע.

image

זווית ה45 מעלות השבועית העולה משיא 2000 נמצאת ברמת 1230 נקודות וכשלעצמה מהווה התנגדות. יתרה על כך. באותו הקשר יש לציין מעליה את הזווית היורדת משיא 2011 ומצויה השבוע ב1237.4. עליה מעליה תאשר מהלך עליות משמעותי נוסף מעלה.

הגרף הבא הוא גרף שבועי של הגבוה של שנת 2000 שבהקשרו הזכרנו את הזווית העולה ממנו ב45 מעלות ומצויה ב1230 השבוע. בנוסף יש לציין את רמת 1232 (הגבוה של השבוע החולף) שהיא 580 נקודות מעל שיא 2000 ועוד שמינית אחת. שמינית הזמן של הריבוע השני מצויה בתאריך ה6/3/13 ויש לשם לב להתנהגות המחירים סביב תאריך זה שכן הוא עשוי לציין נקודת היפוך מזו'רית של כיוון תנועת המחירים.

נקודה אחרונה : כיוון התנועה של המדד בטווח הבינוני מאז אוקטובר בשנה שעברה הוא תנועה צידית עם תמיכה ב1165 והתנגדות ב1248. מבחינה זאת אין שום שינוי בהתנהגות המחירים כפי שאפשר לראות בגרף המצורף כאן:

 

image

 

המסקנה היוצאת מן הגרפים היא שעדיין אין שינוי ויתרה על כך יש סיכוי סביר שאנו באזור שיא מקומי לאור ההכרות עם גבולות הגזרה של תנועת המחירים בחודשים האחרונים. סך הכל יש לשים לב לרמת הבאות שישמשו התנגדויות השבוע 1222, 1232, 1237

תמיכות אפשר למצוא ב1216, 1208

סך הכל – סימנים להמשך דשדוש.

יגאל סקולניק

ניתוח שבועי–10/2/2013

אמצע טווח המסחר של חודש ינואר וכן אמצע טווח השבוע שעבר עומדים על 1200 נקודות. חצי הטווח החשוב יותר, של אמצע טווח חודש דצמבר מצוי ב1208 ומבחינה זאת עליה מעל שלושת פרמטרים אלו מלמדת על נטיה לעליות בטווח הזמן של הימים הקרובים.

תמונה דומה מתקבלת מגרף הזוויות היומיות המראה כי הסגירה של יום חמישי שברה את זווית 45 המעלות היורדת משיא דצמבר ב1248.8 וכמו כן הצליחה להתרומם מחדש מעל הזווית העולה משפל יוני שנה שעברה.

image

מן האמור לעיל ומן הנראה בגרף סביר שהמעוף לפחות בטווח הקצר עובר לפזה של עליות כעת. אזורי ההתנגדות שלו מצויים ב1216, ולאחר מכן 1226 והתנגדות אחרונה חביבה ב1238 שם מצויה הזווית השבועית היורדת משיא 2011 שבלמה את המדד כשהיה בשיאו בדצמבר האחרון.

מבחינת זמן יש לשים לב לתאריך 11/2/13 העשוי להיות יום היפוך למהלך העולה לפחות בטווח המיידי. יחד עם זאת כל עוד ישאר המחיר מעל 1208 הכיון הוא מעלה לאזור 1238, שם מצויה התנגדות מז'ורית למדד.

יחד עם כל האמור לעיל העליה זמנית וזמנו של המעוף בטרם יחלו ירידות משמעותיות הולך ומתקצר. תחזית ארוכת טווח על פי שיטת גאן תופיע כאן בשבועות הבאים .

ומעל הכל יש לזכור את התמונה הכללית של דשדוש בתוך הגבולות של 1164 לבין 1248.8. כל עוד לא יפרצו גבולות אלו לא יחול שינוי מהותי בהתנהגות המדד. ההערכה הכללית שלי היא שלמרות החציה של 1174 כלפי מעלה והתמיכה החזקה שהופיע שם לא יגיע המדד לשיא 2011 ובשנת 2014-2013 תופיע ירידה מלווה בפניקה רבתית שאליה יסחף גם השוק המקומי כמו רוב בשווקים בעולם.

ניתוח שבועי–מדד ת"א 25

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1190 ואילו אמצע טווח המסחר של החודש שחלף עומד על 1200. יחד עם זאת טווח המסחר של החודש החולף כלוא בתוך טווח המסחר של חודש דצמבר ומבחינה זאת יש לתת משקל יתר לרמת 1208 – היא רמת אמצע טווח המסחר של חודש דצמבר.מבחינה זאת כדי לקבל אינדיקצית כל שהיא לחזרה למתווה עליות יש לקבל פריצה מחודשת של רמת 1200 ובמיוחד של רמת 1208.

תמונת המצב מבחינת הטווח הקצר

מהלך הירידות השבוע נעצר בשלב זה סביב אזור הגבוה של אוקטובר 2011 ואפריל 2012 במחיר1174 (למרות שירד אף 2 נקודות מתחת רמה זאת במהלך היום האחרון) אולם מעבר לכך בדיוק בנקודת הזמן ההיא עברה שם זווית 45 מעלות יומית משפל יולי 2012 ווהיא מצויה מחר במחיר 1177. ירידה מתחתיה ובמיוחד מתחת רמת 1174 תתן אישור נוסף לחולשת המדד . יחד עם זאת אישור סופי לכניסה למהלך ירידות משמעותי יתקבל רק בשבירה של רמת 1164 היא אמצע טווח המסחר של שנת 2011.

image

.

תמונת מצב מבחינת הטווח הארוך.

image

הזווית היוצאת משפל 2010 מצויה השבוע ברמת 1183 – כל ירידה מתחתיה מעידה על חולשה יחד עם זאת יש לשים לב לעובדה שהמחיר יכול לשחק מתחתיה או מעליה בטווחים של לפחות 5 נקודות מבלי ללמד על פריצה או שבירה וזה המצב כעת. בכל מקרה של ירידה מתחת רמה זאת ימצא המדד בתנועה אל עבר הזווית האדומה הבאה בתור מלמטה – היא אותה זווית שתמכה את תחתיות 2011 ויוצאת משפל 2006. כדי לקבל תנועה עולה משמעותית מצד שני יש לקבל אישור לפריצת הזווית היורדת משיא 2011 ומצויה השבוע במחיר 1239. מכאן שהתמונה הגדולה תוחמת את התנועה בין 1183 לבין 1239 כל עוד לא תופיע שבירה/פריצה של הרמות האלו ימשיך המדד לדשדש.

בטווח הקצר מצויה ההתנגדות במחיר 1208 והתמיכה ב1177 .

יגאל סקולניק.