תחתית ה-25/3/18 הייתה תחתית חשובה הכיון כעת הוא 1470 ולאחריו 1503. אינדיקציה חשובה למחר היא עלייה מעל 1440 היא אמצע טווח המסחר של השבוע שעבר. אמצע טווח החודש שעבר עומד על 1465. אין ספק שהמדד בעמדת שפל אולם "תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר…
"

 

מודעות פרסומת

תיקון לפנינו.

 

מעוף ספטמבר17

גודל המהלך האחרון תואם את את גודל התיקון האחרון עד 1375

כפי שאפשר לראות מהלך העליות נעצר בזוית הירוקה היורדת מלמעלה מתחילת הריבוע. גודל המהלך הצפוי במסגרת תיקון צריך להיות 21 נקודות עד 31 וצריך להסתיים ב21 בחודש זה (יום חמישי). תיקון יורד במסגרת מהלך העליות מאז ה-10 בחודש שעבר צריך להביא את המדד לרמת 1399. ירדה מעבר לכך תלמד על החלשות וסיום מהלך העליות.

כפי שניראה מן היחסים בין גודלי המהלכים המדד צריך  להגיע לרמת1427 עד ה-25 לאוקטובר ואם יחצה את רמה זאת יגיע עד1474 עד השבוע הראשון של דצמבר.

במהלך השנתיים האחרונות אחרי הגעה לתחתית הופיעו מהלכי עליות של בין 95 ל116 נקודות במשך 32  או במשך 60 ימי מסחר. מהלך העליות הנוכחי עבר רק 74 נקודות.

מסקנה. תיקון לפנינו , לא גדול (21-34 נקודות) לפני מהלך עליות נוסף עד 1427 או 1474

יש לשים  לב לסגירות מעל 1418 – רמת אמצע טווח המסחר של השנה האחרונה, וכפי שראינו השבוע רמה זאת היא התנגדות חשובה כעת. סגירה מעל רמה זאת תלמד על כך שכוחו של מהלך העליות עודו במתניו.

 

כלל ה-50%

בתאריך ה11/4/16 יצר המדד תחתית ב1434. לכאורה מה בכך אבל דברים בגו.. אמצע הטווח שבין שיא שנה שעברה לשפל אוגוסט 2013 (1145) עומד על 1436.5. עוד דוגמא. שפל פברואר האחרון היה ב1383 נקודות אלא שאם ניקח את את אמצע הטווח בין שיא שנה שעברה לבין שפל יוני 2012 (1037) נקבל את את 1382.5. שיא השבוע שעבר עמד על 1503.9 . מעניין מאד שרמה זאת היא אמצע הטווח בין שיא שנה שעברה לבין שפל פברואר 2014 (1278).

את השבוע שעבר סגר המדד ברמת 1438 קרוב מאד לתחתית ה-11 לאפריל השנה ב1434 , ואזור חשוב מן הסיבה שהוא אמצע הטווח בין 1728 לבין שפל אוגוסט 2013. עוד בהקשר זה אפשר לציין את העובדה שאמצע הטווח של העליות האחרונות מאז תחתית פברואר השנה עומד על 1443. ההמצאות של המדד מתחת רמה זאת מעידה לכאורה על חולשה אולם המחיר כאמור עדיין מעל 1436 שאת חשיבותו כבר הזכרנו.

המסקנה האופרטיבית מן הדברים : ירידה מתחת רמת 1436 תאותת על ירידות לאזור התמיכה הקודם הוא אזור התחתית של פברואר ב-1383. לעומת זאת עליה חזרה וסגירה מעל 1443 תאותת על תמיכה כפולה סביב הרמה הנוכחית ואיתות למהלך עליות שבדרך. חשוב לציין שירידה מתחת רמת 1383 תאותת על יעד נמוך יותר באזור 1355 הוא אמצע הטווח שבין שיא שנה שעבר לשפל 2011.

screen (6)

אנידיקציות להשבוע.

אמצע טוח המסחר של השבוע שעבר עומד על 1490, אמצע טווח המסחר של החודש שעבר עומד על 1468. מבחינת אינדיקטורים אלה סגירת השבוע האחרון הייתה חיובית. סדק בהערכה החיובית יהיה סגירה מתחת רמת 1490 , מה שיכול לתת פתח לירידה לאזור 1468..  כעת רק שבירה של 1468 תבטל את ההערכה השורית לטווח הזמן הבינוני.  קריאת הכיוון במגמה הראשית היא עדיין יורדת ומבחינה זאת מהלך העליות הנוכחי הוא בגדר של תיקון למהלך הירידות הכללי.

השוק עובר לעליות לפחות עד אזור 1555

הירידה האחרונה לרמת 1440 הייתה תיקון של 50% מן העלייה מאז 11/2/16 . פירוש התמיכה על 1440 היא חידוש גל העליות היום כאשר השוק חוצה את השיא הקודם ב-1499.

אמצע הטווח שבין שיא 2015 לבין השפל של פברואר הוא 1555 . זהו אזור ההתנגדות המשמעותי הבא. אזור זה שבין 1545לבין 1555 מקבל חיזוק נוסף כאזור היעד מזווית 45 מעלות יומית (זווית אדומה יורדת) העוברת בטווח המחיר האמור כעת.

כל עוד יחזיק המדד מעל רמת 1496 פירוש הדבר שהכיוון הוא מעלה לפחות עד טווח המחירים של 1545-1555.

screen (2)

למרות ההתרגשות זה בינתיים תיקון טכני.

אמצע טווח המסחר של השבוע שחלף עומד על 1487.5  ואמצע טווח המסחר של החודש הנוכחי עומד על 1466.  מבחינה זאת סגירה מעל 1496 בימים הקרובים תעיד על נטייה של השוק להמשיך מעלה..

כמה סייגים:: עד כה מאז השיא ביולי שנה שעבר. אף תיקון לא עבר את הגודל של 121 נקודות במחיר ו24 ימי מסחר בזמן. עד יום חמישי האחרון כבר עברו 25 ימי מסחר אולם גודל התיקון בזמן עדיין לא נחצה. אינדיקציה מאין זאת תהיה בחציה מעל 1504.

image

סגירה  בימים הקרובים מעל 1504תעמיד את אזור 1555 כאזור ההתנגדות המשמעותי הקרוב..

אינדיקציה אמינה לכך שמהלך שמהלך עליות משמעותי לפנינו תתקבל רק בחציית 1555

יעד התנועה…

הנר השבועי של השבוע שחלף היה נר חיצוני , שהגבוה שלו גבוה מן הגבוה הקודם והנמוך נמוך מן הנמוך הקודם . מבחינה זאת הוא מהווה נר היפוך, המסיים את התיקון העולה האחרון.

אמצע הטווח של השבוע שחלף עומד על 1573 וכאמור בפוסטים הקודמים אמצע הטווח של החודש הקודם מצוי ב1534. מבחינה זאת רק שבירה של 1534 תאשר מהלך יורד משמעותי ויעדו להערכתי , במקרה ויצא לדרך , 1436. חשוב לציין באותו הקשר שאמצע טווח מהלך העליות האחרון עומד על 1529, כך ששבירה של רמה זאת, אם תופיע ,תהיה אינדיקציה לחידוש מהלך הירידות הכללי. כל עוד לא נשבר אזור זה יש להתייחס אליו כאל אזור תמיכה.